Metodický kurz anglického jazyka pro učitele středních škol ERASMUS+( ACE English Malta)

V období od 21.5. do 28.5.2022 jsem pobývala v St. Julian na Maltě, kde jsem se zúčastnila od pondělí 23.5. do pátku 27.5. metodického kurzu pro učitele.

Výuka probíhala ve škole, která se nachází v centru města v blízkosti obchodů, kaváren a restaurací, v moderně vybavené učebně.

Nejdříve jsem se zabývala tzv. Multiple Intelligence ( vícenásobnou inteligencí), vizuální, sluchovou a kinestetickou. Metodami využitelnými nejen při práci s běžnými studenty, ale i se studenty, kteří mají dyslektické problémy.

Pokračovala jsem s gramatikou, dále následovala fonetika a fonologie, metodika výuky slovní zásoby, četby, poslechu a mluvení.

Výuka byla interaktivní, na vysoké úrovni, s aktivním zapojením studenta do hodin a obohacena různými prezentacemi.

Kromě návštěvy kurzů jsem se také obeznámila s životem místních obyvatel – Malťanů, cestovala do města Three Cities, které dnes tvoří pouze jedno město, ale ve skutečnosti vzniklo spojením tří menších historických měst: Birgy, Isla a Bormla.

Navštívila jsem také hlavní město Vallettu, plula na loďce do Modré jeskyně, místa oblíbeného nejen turisty, ale i filmaři.

I přesto, že Malta je nejmenším státem EU, naleznete zde velké množství jazykových škol se studenty nejen z Evropy, ale i z Asie a Jižní Ameriky. Navážete nová přátelství, obohatíte si své znalosti z historie a kultury, uslyšíte kromě angličtiny i další úřední jazyk – maltštinu, která je směsí arabsko-semitských pojmů a italštiny.

Z kurzu jsem si odnesla cenné informace a znalosti, jež budu využívat při výuce. Celý kurz, pod vedením lektorky Tiffany z Anglie, rozšířil mé pedagogické znalosti metodologie.

Olga Prokopová (učitelka anglického jazyka)