Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

MŠMT vydalo k maturitním zkouškám, které proběhnou v roce 2019/2020, metodiku popisující důležité termíny, formu a průběh maturitní zkoušky. 

Nejdůležitější informace, odpovědi na otázky a schéma maturitní zkoušky naleznete na tomto odkaze.

Další podrobnosti, které upraví prováděcí předpis, by měly být známy po Velikonocích.