Matematická soutěž Pangea

V pondělí 18. 2. 2019 se vybraní žáci primy, sekundy, tercie a kvarty zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea, která je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Žáci během 45 minut řešili 15 úloh s různou obtížností, vyhodnocení úloh probíhalo centrálně. Celkové výsledky byly zveřejněny 1. 4. 2019, každý soutěžící se z nich dozvěděl počet bodů, které získal, svoje umístění v rámci školy, kraje i republiky. Letos se této soutěže zúčastnilo 45787 žáků ze 473 škol z celé republiky. Z naší školy dosáhl nejlepšího výsledku Stanislav Grubhoffer (4.P), který se umístil v rámci kraje na 1. místě, v rámci republiky na 37. místě a postupuje tak do závěrečného republikového kola, které se bude konat v květnu v Praze. K dosaženému výsledku moc gratulujeme! Také umístění některých dalších žáků je třeba považovat za velmi pěkný úspěch. Samuel Šafář (1.P) se umístil na 8. místě, Tereza Dvořáková (1.P) na 14. místě, Matěj Synek (3.P) na 16. místě, David Findejs (4.P) na 17. místě a Benno Šváb (4.P) na 19. místě (vše v rámci kraje). Celkové výsledky naší školy najdete zde. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a věříme v úspěchy v této zajímavé soutěži i v příštím roce.

Jan Sigl