Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pro všechny studenty do dvaceti let pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, při jejichž řešení nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Pomáhá rozpoznat nadání u žáků. Registrace do Logické olympiády právě začala a poběží do 30. 9. 2022.