LIYLS – Loudon International Youth Leaders Summit

Letos, stejně jako před rokem, se šestice našich studentů zúčastní online konference organizované skupinou středoškolských studentů z městečka Ashburn ve Virginii, USA. V roce 2019 se podařilo našemu týmu odcestovat do USA, kde se zapojil do aktivit 32 národních týmů v rámci prezenční konference. Bohužel COVID tento projekt přerušil a posléze přemístil do online prostoru, kde už třetím rokem probíhá. Letos v termínu 24. až 27. března. Přestože online diskuse nenahradí dokonale skutečné setkávání vrstevníků z celého světa, obsahová úroveň online konference stále roste a zážitky a zkušenosti z předchozích let potvrzují, že účast stojí za to.

Anna ANDRLÍKOVÁ, Julie GEBOVÁ, Anna HOMOLKOVÁ, Veronika JIRÁŇOVÁ, Jan POHL a Joel TENGLER se letos dostali do týmu, který nás na konferenci reprezentuje. V období přípravy na konferenci vytvořili video profily, krátké video představující celý tým a prezentaci o České republice. V pátek 24. 3. vtančí do víru konference.

Letošního ročníku se účastní týmy ze 17 zemí. Při některých aktivitách budou vystupovat sami za sebe a za svou mateřskou zemi, při jiných na sebe vezmou předem určené role představitelů fiktivních zemí ze dvou světů. Budou hrát role vládních představitelů, průmyslníků, ekologických aktivistů, novinářů, atd., kteří budou ve skupinách diskutovat o závažných tématech jak fiktivního, tak i našeho reálného světa. Některé diskuse budou probíhat na národní úrovni, kde jednotliví představitelé budou prosazovat své vidění světa a řešení problémů. V dalších kolech jednání se sejdou týmy z různých zemí, aby řešily témata na mezinárodní úrovni. Účastníci budou navrhovat konkrétní opatření pro ochranu zájmů svých zemí, novou legislativu a cesty, jak chránit životní prostředí, budou psát články a protestní nóty, pořádat mezistátní konference, lobovat za zájmy svých organizací, rozhodovat o tom, kam a jak účelně investovat státní peníze.

Základním rámcem projednávaných témat jsou Cíle udržitelného rozvoje vydané OSN. Pro tento ročník konference byly vybrány tyto cíle: snižování nerovnosti, boj s klimatickými změnami a boj s extrémní chudobou. Za naplnění těchto cílů budou jednotlivým účastníkům i zemím přidělovány body a na závěr konference bude celá „soutěž“ vyhodnocena.

Věřím, že se naši studenti aktivně a konstruktivně zapojí do jednotlivých diskusí a projektů konference. Nepochybně si odnesou nové zkušenosti, porozumění různým pohledům na závažné problémy, zážitky ze setkání s vrstevníky z celého světa a zvýšené sebevědomí ohledně jejich jazykových a komunikačních dovedností.

Budeme se těšit na jejich zhodnocení celé konference a zážitky, které s námi budou sdílet.

Magda Jakubcová