Když chceš, tak to dokážeš!

Na sklonku roku 2021 proběhl na naší škole interaktivní program pro třídy 3P a 4P zaměřený na prevenci rizikového chování. Jelikož polovina jedné třídy byla v karanténě, program se i živě vysílal přes aplikaci Teams.

RADOSLAV „GIPSY“ BANGA se podělil s žáky o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivoval je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Během programu zaznělo i pár Radkových písniček.

A tady je pár hodnocení od účastníků programu:

Velmi mě zaujalo, jak se Radek Banga nebál mluvit o svých zkušenostech. Dozvěděla jsem se hodně nových informací co se týče chování a smýšlení šikanovaných lidí (dětí) a vlastně i v důsledku toho vzniká další rizikové chování – drogy, alkohol, … Že to může být provázáno a rizikové chování může nastartovat třeba právě šikana.

Přinesl mi nový způsob jak se do něčeho motivovat a dal mi nový pohled na svět.

Uvědomění si spousty věcí a jisté nakopnutí do toho se sebou něco dělat dokud je ještě čas.

Byl jsem hned namotivován k novým věcem. Není to jako, když k vám přijde odborník na šikanu, které všechno vždy jen pozoruje a všechno vyčtené z dat, ale byl to někdo kdo si to sám zažil.

Program byl velice zajímavý a bylo to lepší, než všechny články o šikaně, které jsem četla, protože v tom byla i osobní zkušenost ze života člověka, který šikanu zažil a viděl, kam to spěje.

Nemůžeme se spoléhat na ostatní, nesmíme se bát zakročit a požádat někoho o pomoc.

Myslím, že by bylo dobré, aby tento program aspoň jednou absolvovaly všechny ročníky. Rozhodně bych se nezdráhala tento program komukoliv doporučit – ať už z rodiny, nebo z okruhu mých přátel.

Program proběhl díky finanční podpoře Města Poličky.