Jakub Trmač a Jaroslav Řehulka jedou reprezentovat školu do Kataru

Tato novinka není na škole úplnou novinkou, ale stále jsme se jí trošku zdráhali uvěřit. Po roční pravidelné a soustavné práci, byl projekt dvou našich žáků vybrán k prezentaci na mezinárodním setkání Global Innovation in Sustainability Summit, který pořádá Qatar Academy Al Wakra.

Naši žáci si vybrali aktuální téma hospodaření se srážkovou vodou a pracovali na projektu, který nazvali Rainwater harvesting – the first simple community step towards more efficient water management.

Nyní je čeká účast na setkání, které se odehraje od 2. do 9. března v Katarském Dauhá. Budou tu prezentovat svůj projekt, účastnit se panelových diskusí a také poznávat krásy exotické země.