Informační odpoledne, schůzky SRPŠ

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 proběhne od 15:00 do 17:00 informační odpoledne, které bude zahájeno v 15:00 schůzkami SRPŠ v kmenových třídách.

Rozpis tříd a vyučujících naleznete v každém patře budovy školy. 

Pokud se nebudete moci informačního odpoledne zúčastnit, kontaktuje prosím pro individuální informace o prospěchu a dalších studijních otázkách třídního učitele patřičné třídy. Informace týkající se SRPŠ Vám případně poskytne zástupce Vaší třídy.