I’m ready for the fjúČR – zážitkový program karierového poradenství

Milí studenti sexty a 2.A,

přejete si vědět více o programu, který Vám je nabídnut výchovnou poradkyní? Zde máte možnost získat více informací o průběhu zážitkového programu realizovaného CCV Pardubice, který by vám mohl pomoci při volbě profesních předmětů.

Program I’m ready for the fjúČR! je určen především pro studenty SŠ a je zaměřen na mapování silnýchstránek a jejich využití ve světě plném změn. Pokusíme se také dotknout proměny profesí a toho, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu programu se studenti také seznámí s podobou profesního portfolia, jeho významem a způsobem vytváření. Všechny aktivity probíhají interaktivní kreativní formou.

Více informací na adrese: https://forms.gle/cZvgkLdgTadFXoxs7