Hodina matematiky

Vstoupili jsme do jubilejního roku 2019 a rádi bychom vám v pravidelných intervalech připomínali historii našeho gymnázia.

Začínáme fotografií z 50. let – hodina matematiky s panem profesorem Talandou.