Foto z průběhu ITSW02 (Světlo, stín a ticho)

Druhý ITSW je již minulostí, a tak nezbývá než krátce zavzpomínat, jaký byl průběh akce s názvem "Světlo, stín a ticho". Sešli jsme se opět před učebnou chemie v poměrně komorním kroužku deseti účastníků. V úvodním semináři nám mistr Jiří Plieštik v ukázkách představil část ze svého obsáhlého díla. Viděli jsme nejen "klasické" sochy z různých období jeho tvorby, ale také řadu "umělecko-užitných" věcí jako mříže, brány, fontány, stínidla světel, …. Následovaly dokonce i předměty sakrální, jako třeba relikviář. Zajímavým zastavením byla ukázka návrhu elektromagnetické sochy, měnící se na základě jevu elektromagnetické indukce. Poutavé vyprávění se zajímavými historkami se na závěr přesunulo do oblasti fotografické tvorby našeho hosta. Následující workshop se nakonec konal také v učebně chemie. Poblíž byla totiž laboratoř se spoustou fotogenického laboratorního skla a barevnými roztoky :-). Vzniklo několik pracovišť, na kterých se fotografovalo. Jiří Plieštik byl po celou dobu stále připraveným ochotným učitelem, který vše vysvěloval a upozorňoval na různé aspekty kompozice, úhlu pohledu, pozice světla, expozičního času, clony, atd. Celé naše snažení vyvrcholilo promítáním a hodnocením pořízených fotografií. Velkým pozitivem byl skutečně kritický přístup Jiřího. Rozbor některých fotografií byl zakončen závěrečným vylepšením úpravami jako "ořez" nebo doladění jasu a kontrastu. Podtrženo a sečteno – i druhý ITSW se mimořádně vydařil. Díky moc Juro! Odcházeli jsme skutečně obohaceni!