Evropský den hudební výchovy

Společnost pro hudební výchovu ČR spolu s European Association for Music in School vyhlásila 15. březen Evropským dnem hudební výchovy. V rámci těchto oslav jsme uspořádali oblastní kolo pěvecké soutěže, které se zúčastnilo 116 žáků z deseti škol. Školní pěvecký sbor Juliettes krátce zazpíval na vzpomínkové akci Pamatuj! Společně jsme tančili, hráli na různé hudební nástroje, vydali se po stopách slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů, setkali se s muzikoložkou doc. Mgr. MgA. Monikou Holou, Ph.D. a také sopranistkou MgA. Helenou Hozovou, Ph.D.