EvolUPCE aneb beseda s děkanem FCHT UPCE prof. Kalendou

Šestého února naše gymnázium navštívili prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a Mgr. Stříbrná, Ph.D. Pan prof. Kalenda je děkan chemicko-technologické fakulty (FCHT) Univerzity Pardubice. Během dvou vyučovacích hodin nám bylo představeno studium na fakultě. V Pardubicích je studium chemie dlouhodobou tradicí (VŠ chemická vznikla již v roce 1950). Komplex budov FCHT je nově zařízen, disponuje špičkovým vybavením a je společně s ostatními budovami univerzity, studentských kolejí a menzy součástí univerzitního kampusu ve stylu "vše na jednom místě". Studenti mají možnost vybrat si z 11 oborů bakalářského, 20 oborů magisterského a 11 oborů doktorského studia. Motivací ke studiu v Pardubicích může být i přijetí bez přijímacích zkoušek a velké množství stipendií, například prospěchového nebo ubytovacího. Prof. Kalenda nabídl našim studentům možnost spolupráce v oblasti studentských vědeckých projektů v rámci soutěží SOČ nebo AMAVET.

Karolína Myšková, septima