Den pro školu u profesních biologů

V pondělí 30. 1. 2023 se naše škola zapojila do projektu Den pro školy pořádaného Univerzitou Pardubice. Paní profesorka RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., nás obohatila nejen o nové teoretické znalosti, ale umožnila nám se i prakticky do přednášky zapojit.

V první půlhodině jsme se věnovali nemocem různého původu. Na základě velmi podobných obrázků jsme se pokoušeli diagnostikovat chorobu i jejího původce. Určení onemocnění ale nemusí probíhat jen za zavřenými dveřmi u lékaře, ale i v laboratořích, proto jsme se zaměřili na biologický materiál potřebný k analýze a oblasti, ze kterých může být odebírán, tj. ze slin, krve, moči, kostní dřeně i ejakulátu. V závěru teoretické části jsme si také posvítili na různé druhy testů (invazivní, neinvazivní, screeningové). V praktické části jsme však používali jen indikátor kvalitativní.

V rámci workshopu jsme ze svého krevního séra zjišťovali přítomnost protilátek na Covid 19. Mnohé z nás překvapila naprostá absence IgG protilátek (protilátky vytvářející se po prodělání nemoci), jiní díky výskytu obou imunoglobinů G i M přišli na nedávnou přítomnost patogenu, a dokonce se nám zde objevil i jeden člověk prodělávající aktivní fázi onemocnění (obsaženy pouze IgM protilátky).

V závěru možná někteří z nás poprvé zjistili svoji krevní skupinu. Pár kapek krve jsme smísili s protilátkami anti-A i anti-B. Setkání totožných typů (tj. např. antigenu A a anti-A) vyvovalo aglutinaci. Z nevysráženého vzorku jsme tedy mohli spolehlivě určit typ antigenu tvořícího se na povrchu našich erytrocytů. Procentuální zastoupení krevních skupin v naší třídní skupině odpovídalo statistikám v ČR.

Přednáška pro nás byla velmi obohacující i díky praktické části.  V budoucnu bychom jistě ocenili akci podobného typu.

                                                                                               za profesní biology Anička P.