Dějepisná olympiáda

Dne 26. ledna 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tohoto kola se zúčastnilo 10 studentů nižšího a 11 studentů vyššího gymnázia. Do vyššího kola soutěže postupovali vždy první dva za svou kategorii, kde velmi úspěšně naši školu reprezentovali. V okresním kole, které se konalo ve Svitavách 22. března, jsme totiž obsadili v obou kategoriích 2. a 3. místo. Za nižší gymnázium to byli Štěpán Jandl (2.P) a Tereza Dvořáková (4.P). Ve vyšší kategorii pak Martin Leinweber (4.A) a Vojtěch Jílek (5.P).

Neúprosnou matematikou (sčítáním bodů s rozdílem i jen 0,5 bodu) se nakonec do krajského kola mohl vydat jen jeden z nich – Štěpán Jandl (2.P). Ten zde naši školu úspěšně reprezentoval, ačkoliv sám ještě do této kategorie nespadá.

Všem moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích!                                                                                    

Jana Galgociová, Michael Krška a Zuzana Machková