Dar pro Oblastní charitu Polička

Čas vánoční a tříkrálový je v Česku už mnoho let spojen s tím, že lidé podporují charitativní organizace ve svých městech. I my jsme se rozhodli, že podpoříme poličskou charitu. Septimáni uspořádali v rámci adventních pondělků na gymnáziu svačinu pro studenty školy a v rámci dne otevřených dveří skupinka dobrovolníků z různých tříd pomohla panu učiteli Vavřínovi uspořádat kavárničku. Výtěžek z obou projektů byl 7 002 Kč, které jsme v pondělí 16. ledna 2023 předali pracovníkům Charity Polička. Částka bude použita na paliativní péči, kterou charita poskytuje. Jsme rádi, že jsme přispěli na dobrou věc.