Česko – ukrajinské setkání

V pátek 19. května zazpívaly a zahrály dívky z pěveckého sboru na česko-ukrajinském setkání v domě Jordán.