Bufíky pro Ukrajinu

Nejspíš jste si už všimli, že nedávno skončily charitativní bufíky, které jsme organizovali na podporu uprchlíků z Ukrajiny. Celkem se podařilo vybrat neuvěřitelných 27.000 Kč.

Chceme poděkovat všem, kteří se na bufíku nějakým způsobem podíleli. Ať už studentům, kteří pekli a prodávali, tak učitelům, kteří nás pouštěli dříve z hodin, abychom mohli bufíky připravovat, stejně tak patří dík všem, kteří naši akci svým nákupem podpořili.

Vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat na zámek Bystré, kde je ubytována asi stovka Ukrajinek s dětmi. Ve čtvrtek jsme se tam obě dvě i s paní učitelkou Machkovou vypravily peníze předat. Popřály jsme Ukrajinkám brzký návrat domů a ony nám jako poděkování darovaly výborné domácí pirohy.

Jsme všichni vděční, že jsme mohli pomoci konkrétním lidem a že vidíme, že naše snaha měla smysl. Za třídu kvarta – Dorka Maděrová a Anežka Dvořáková