Aktuální provozní opatření pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k poměrně dynamicky se vyvíjející situaci ohledně virového onemocnění COVID-19 v okrese Svitavy se obracím na zákonné zástupce žáků s prosbou o spolupráci při závedení a dodržování provozních opatření pro nový školní rok 2020/2021.

Dopis zákonným zástupcům žáků a provozní opatření pro školní rok 2020/20201 
Metodika MŠMT k provozu škol a školských zařízení

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy