Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Uchazeči jsou v pořadí a seznamu přijatých uchazečů uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno a zasláno v pozvánce k přijímacím zkouškám.