V úterý 12. 4. 2022 proběhne od 15:00 do 17:00 informační odpoledne za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022. 

Rozpis tříd a vyučujících naleznete v přízemí budovy školy. 

Pokud se nebudete moci informačního odpoledne zúčastnit, kontaktuje prosím pro individuální informace o prospěchu a dalších studijních otázkách třídního učitele patřičné třídy. Informace týkající se SRPŠ Vám případně poskytne zástupce Vaší třídy.