Seznam zaměstnanců

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vyučované předměty
Ivona Andrlíková pomocná kuchařka
Miroslav Bartoš učitel(ka)
Umění argumentace a prezentace
Občanská výchova
Základy spol. věd
Informatika a výp. technika
Jarmila Borovská učitel(ka) Německý jazyk
Tomáš Dudek
zástupce ředitele školy
učitel(ka)
správce IT
Informatika a výp. technika
Josef Dvořák
ředitel školy
učitel(ka)
Anglický jazyk
Ellen Erbesová učitel(ka) Hudební výchova
Tomáš Feltl učitel(ka) Chemie
Jana Feltlová
výchovný poradce
učitel(ka)
Český jazyk
Základy spol. věd
Božena Filipová učitel(ka)
Deskriptivní geometrie
Matematika
Jana Galgociová učitel(ka)
Český jazyk
Dějepis
Alena Hauptová pomocná kuchařka
Hana Hladká učitel(ka)
Občanská výchova
Základy spol. věd
Elena Jadrná uklízečka
Magda Jakubcová učitel(ka) Anglický jazyk
Renata Jelínková učitel(ka)
Matematika
Tělesná výchova
Romana Jelínková učitel(ka)
Umění argumentace a prezentace
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy spol. věd
Miroslav Jílek učitel(ka)
Matematika
Fyzika
Erika Jiroušová
školní metodik prevence
učitel(ka)
Anglický jazyk
Zdeňka Kleinová učitel(ka)
Český jazyk
Umění argumentace a prezentace
Výtvarná výchova
Ondřej Klimeš učitel(ka)
Matematika
Fyzika
Radka Kozáčková učitel(ka) Anglický jazyk
Ilona Kozáková učitel(ka) Výtvarná výchova
Ladislav Král učitel(ka)
Matematika
Tělesná výchova
Lenka Králová učitel(ka)
Biologie
Tělesná výchova
Jana Králová učitel(ka)
Český jazyk
Základy spol. věd
Michael Krška učitel(ka)
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Zuzana Machková učitel(ka)
Německý jazyk
Dějepis
Antonín Makovský správce budovy
Iryna Marková uklízečka
Helena Martinů učitel(ka)
Matematika
Fyzika
Alois Mrňák správce haly
Marie Mrňáková hospodářka
Marta Najbertová
výchovný poradce
učitel(ka)
Chemie
Biologie
Nela Pávková mzdová účetní
Barbora Pejcharová učitel(ka)
Anglický jazyk
Německý jazyk
Olga Prokopová učitel(ka)
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Marie Sejkorová uklízečka
Michal Škavrada učitel(ka) Chemie
Luboš Slezák učitel(ka) Informatika a výp. technika
Tamara Soukupová učitel(ka) Ruský jazyk
Marcela Šplíchalová učitel(ka)
Český jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Jarmila Šťastná učitel(ka)
Německý jazyk
Tělesná výchova
Miloslav Svoboda učitel(ka) Matematika
Radek Synek správce haly
Hana Teplá pomocná kuchařka
Petr Tišl učitel(ka)
Zeměpis
Biologie
Jan Vavřín učitel(ka)
Anglický jazyk
Zeměpis
Daniela Viterová uklízečka
Jana Žižková pomocná kuchařka