Seznam zaměstnanců

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vyučované předměty
Ivona Andrlíková pomocná kuchařka
Miroslav Bartoš učitel(ka) Informatika a výp. technika
Jarmila Borovská učitel(ka) Německý jazyk
František Chadima správce budovy
Tomáš Dudek
zástupce ředitele školy
učitel(ka)
správce IT
Informatika a výp. technika
Josef Dvořák
ředitel školy
učitel(ka)
Anglický jazyk
Ellen Erbesová učitel(ka) Hudební výchova
Tomáš Feltl učitel(ka) Chemie
Božena Filipová učitel(ka)
Deskriptivní geometrie
Matematika
Jana Galgociová učitel(ka)
Český jazyk
Dějepis
Elena Jadrná uklízečka
Magda Jakubcová učitel(ka) Anglický jazyk
Renata Jelínková učitel(ka)
Matematika
Tělesná výchova
Romana Jelínková učitel(ka)
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy spol. věd
Miroslav Jílek učitel(ka)
Matematika
Fyzika
Erika Jiroušová
školní metodik prevence
učitel(ka)
Anglický jazyk
Zdeňka Kleinová učitel(ka)
Český jazyk
Výtvarná výchova
Ilona Kozáková učitel(ka) Výtvarná výchova
Ladislav Král učitel(ka)
Matematika
Tělesná výchova
Lenka Králová učitel(ka)
Biologie
Tělesná výchova
Jana Králová učitel(ka)
Český jazyk
Základy spol. věd
Michael Krška učitel(ka)
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Růžena Kulhánková uklízečka
Miluše Lidmilová pomocná kuchařka
Zuzana Machková učitel(ka)
Německý jazyk
Dějepis
Alois Mrňák správce haly
Marie Mrňáková hospodářka
Marta Najbertová
výchovný poradce
učitel(ka)
Chemie
Biologie
Marie Navrátilová uklízečka
Barbora Pejcharová učitel(ka)
Anglický jazyk
Německý jazyk
Olga Prokopová učitel(ka)
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Marie Sejkorová uklízečka
Jan Sigl učitel(ka)
Matematika
Fyzika
Michal Škavrada učitel(ka) Chemie
Soňa Slavíčková
správce haly
pomocná kuchařka
Luboš Slezák učitel(ka) Informatika a výp. technika
Marcela Šplíchalová učitel(ka)
Český jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Jarmila Šťastná učitel(ka)
Německý jazyk
Tělesná výchova
Olga Stříteská mzdová účetní
Miloslav Svoboda učitel(ka) Matematika
Petr Tišl učitel(ka)
Zeměpis
Biologie
Jan Vavřín učitel(ka)
Anglický jazyk
Zeměpis
Jana Žižková pomocná kuchařka