Vítejte na stránkách výchovného poradenství Gymnázia v Poličce

Tyto stránky jsou věnovány výchovnému poradenství na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům pedagogickým pracovníkům školy i zájemcům z široké veřejnosti.. Naleznete zde v sekci Aktuality přehled konaných či připravovaných akcí v rámci výchovného poradenství, v sekci Informace o studiu na VŠ a VOŠ informace týkající se volby povolání  a v sekci Webové stránky vysokých škol významné kontakty a zdroje informací, které se týkají dané problematiky.

Výchovná poradkyně

RNDr. Marta Najbertová

Středoškolská učitelka oboru chemie – biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 1978-1983). Absolventka Specializačního studia školní poradenské služby na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolventka kurzu pro školní metodiky protidrogové prevence sociálně patologických jevů ve Středisku zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 do roku 2017 působila ve funkci školní metodičky prevence. Od šk. roku 2015/16 působí jako výchovná poradkyně.

Sídlo: kabinet biologie č. 112 v přízemí budovy gymnázia nebo kabinet školního poradenského pracoviště č. 412 v půdní vestavbě

Konzultační hodiny: středa 13.30–14.15 h., čtvrtek 13.30–14.15 h.; možné kdykoliv po dohodě

Telefon: 601 722 102, 604 799 579

E-mail: najbertovaatgympolicka [dot] cz

Kontakty na školská poradenská zařízení v regionu:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 296,776 611 695
E-mail: infoatpppuo [dot] cz

Elokované pracoviště PPP Svitavy
Tel.: 461 532 486, 775 575 480
E-mail: info-svitavyatpppuo [dot] cz

Speciálně pedagogické centrum Bystré
Tel.: +420 724 291 333
E-mail: spcbyatcentrum [dot] cz