Vítejte na stránkách naší školní prevence společensky nežádoucích jevů

Tyto stránky jsou věnovány minimální školní prevenci sociálně nežádoucích jevů na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy. Naleznete zde nejen přehled akcí v rámci minimální školní prevence, ale i charakteristiku jednotlivých sociálně patologických jevů a strategii školy pro jejich prevenci.

Školní metodička prevence

Mgr. Erika Jiroušová

Konzultační hodiny: kdykoliv dle potřeby
Sídlo: kabinet školního poradentského pracoviště, dveře č. 412 (půdní vestavba)
Email: jirousovaatgympolicka [dot] cz
Telefon: 732 142 783
 

Lektorka a supervizorka vrstevnických programů

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Psycholožka poličského odloučeného pracoviště PPP Ústí nad Orlicí
Telefon: 775 575 484
Email: VlastaTvrdikovaatcentrum [dot] cz