Tomáš Feltl

Mgr. Tomáš Feltl

Pracovní zařazení: 
učitel(ka)
Vyučované předměty: 
Chemie

Telefon: 
+420 461 722 102
E-mail: 
feltlatgympolicka [dot] cz

Adresa: 
nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
Označení místnosti: 

Kdo jsem a co je za mnou?
Po studiích na PřF UK v Praze jsem působil v biochemické laboratoři ÚEB AV ČR. Protože jsem se již v průběhu studia PřF věnoval intenzivně také informačním technologiím, posléze jsem změnil obor a nějakou dobu se  pohyboval v prostředí počítačových sítí a programování. Nakonec jsem se z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamní gymnázium. Na  Gymnáziu Vincence Makovského jsem několik let vyučoval biologii, chemii, IVTprogramování a současně působil jako správce počítačové sítě. Od počátku pedagogického působení se podílím na  zavádění interaktivních tabulí ve výuce přírodovědných předmětů. Na gymnáziu v Poličce, jsem vyučoval v letech 2009–2013  chemii a IVT. Nyní se věnuji výuce chemie.

V rámci projektu EXPOZ na gymnáziu v Poličce jsem odborným a metodickým garantem výukových kurzů:

  • Možnosti exprimentálních laboratorních systémů v rámci výuky přírodních věd,
  • Exprimentální laboratorní systémy při výuce chemie.

Aktuálně se věnuji především problematice výuky chemie s využitím moderních technologií a pomůcek (interaktivní tabule, odpovědní systémy, měřicí systémy...). Chemie je věda experimentální a vlastní praxe je v ní jedním ze  stěžejních prvků. Zastávám názor, že pravidelná chemická laboratorní cvičení patří na každou školu, a to do všech ročníků, kde se chemie vyučuje.
Jsem také autorem různých materiálů sloužících pedagogům k lepšímu využití interaktivní techniky ve výuce. Rád se účastním konferencí a sejití pedagogů, kde je možné získané zkušenosti s kolegy "měnit". Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupracuji s různými organizacemi a školami. Každoročně se jako jeden z organizátorů účastním příprav celostátní konference Počítač ve škole.