Tomáš Dudek

Ing. Tomáš Dudek

Pracovní zařazení: 
zástupce ředitele školy, učitel(ka), správce IT
Vyučované předměty: 
Informatika a výp. technika

Telefon: 
+420 461 722 102
E-mail: 
dudekatgympolicka [dot] cz

Adresa: 
nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
Označení místnosti: 
Kabinet IVT, dveře č. 312 (2. n. p.)

V roce 2003 jsem dokončil vysokoškolské studium na Fakultě informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2009 jsem v rámci celoživotního vzdělávání vystudoval obor Učitel střední školy na PdF UHK. Na Gymnáziu v Poličce pracuji od srpna roku 2003. Vyučuji informatiku a výpočetní techniku, obsluhu počítačů a seminář z informatiky a výpočetní techniky. Vedle toho pracuji také jako správce výpočetní techniky a počítačové sítě Gymnázia v Poličce.