výchovné poradenství

Nabídka kurzů z MAT a CH na VŠCHT

Zájemci o studium na VŠCHT – předávám info o kurzech MAT a CH:

Přihláška na VŠCHT – pozor změna!

Maturanti - zájemci o studium na VŠCHT, kteří budete podávat přihlášku: upozorňuji vás na aktuální změnu ohledně podání přihlášky v průběhu nouzového stavu:

Přihláška na VŠ – potvrzení prospěchu (aktuální informace)

Informace pro Vás, kteří budete potřebovat potvrdit prospěch na přihlášce na VŠ - vzhledem k nastalé situaci se obracejte na kancelář ředitele školy. Zde také můžete obdržet výpis známek (katalogový list).

Aktuální informace KamPoMaturitě.CZ - březnové číslo časopisu

Co v čísle najdete? Nové a aktualizované články:

ROADSHOW - prezentace VUT na gymnáziu v Poličce

Zájemci o studium technických oborů z řad studentů 2. A, sexty a vyšších ročníků našeho gymnázia! Máte možnost zúčastnit se „roadshow“, čili představení možností studia na Vysokém učení technickém v Brně.

Seznam VŠ akceptující zkoušku Matematika +

Milí studenti,                                                                                                 &

I’m ready for the fjúČR – zážitkový program karierového poradenství

Milí studenti sexty a 2.A,

přejete si vědět více o programu, který Vám je nabídnut výchovnou poradkyní? Zde máte možnost získat více informací o průběhu zážitkového programu realizovaného CCV Pardubice, který by vám mohl pomoci při volbě profesních předmětů.

Aktuální informace KamPoMaturite.CZ - prosinec 2019

Milí studenti, přejete si vědět aktuální informace o blížících se NSZ SCIO, přípravném kurzu TSP MUNI na poslední chvíli, kurzu matematiky či psychologie nebo novinky k přijímacímu řízení na VŠ? Pak čtěte dále, co přináší KamPomaturitě.cz:

Syndikovat obsah