školní metodik prevence

Prevence na gymnáziu

Vážení rodiče,

víte, kde je Vaše dítě právě ve chvíli, když čtete tyto řádky? Víte, s kým a jak tráví volný čas? Jste si jisti, že dokáže říci ne svým vrstevníkům ve chvíli, která by ho mohla zavést ke drogové závislosti? Myslíte si, že děláte všechno proto, abyste ho pro tuto chvíli připravili? Snad Vás tyto řádky přesvědčí, že se nám to společně podaří.

Pochválili jste včera své dítě?

Každý člověk potřebuje být opakovaně ujišťován, že má své významné postavení ve společenství, které je mu blízké: v rodině, mezi spolupracovníky, mezi sousedy. Jestliže si uvědomíte, že tuto potřebu mají dospělí, o to větší pozornost v tomto ohledu zasluhují děti. Ty své místo v životě teprve hledají a potřebují se neustále ujišťovat, zda jdou správným směrem.

Pomáhat a chránit - beseda od Policie ČR

Interaktivní beseda pro první ročníky (1.A a 5P) proběhla dne 9. 4. 2019. Lektorem byl por. Ondřej Zeman, tiskový mluvčí Policie České republiky svitavského okresu. Tématem besedy pro 1.A byla Právní odpovědnost, kde se studenti dozvěděli například jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, studenti Kvinty měli besedu zaměřenou na závislosti. Policie ČR tyto besedy poskytla v rámci prevence zdarma.

Názor na Pamlskovou vyhlášku

Robert Čapek: Ministr Plaga se rozhodl revidovat pamlskovou vyhlášku: „pamlsky“ budou ve školách povoleny. Správně!

1. května 2018 autor: 

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence

Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).

Syndikovat obsah