přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí uchazečů

Kritéria přijímacího řízení

 

Obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí uchazečů

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 1. března 2019.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 15. dubna 2019 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2019 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Termín konání: 23. 1. 2019 od 8:00

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Termíny 1. kola přijímacího řízení

  • Podání přihlášek k dennímu studiu 1. března 2019
  • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a zveřejnění kritérií 31. ledna 2019
  • Přijímací řízení čtyřleté studium 12. dubna 2019 (1. termín) a 15. dubna 2019 (2. termín)
  • Přijímací řízení osmileté studium 16. dubna 2019 (1. termín) a 17. dubna 2019 (2. termín)

Dokumenty ke stažení

Syndikovat obsah