sdělení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Milí studenti, vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro vás, kteří budete v tomto školním roce skládat přijímací zkoušky, přehled termínů a podtstaných iinformací, které se týkají celého procesu přijímacího řízení. Jejich souhrn včetně schématu jednotných přijímacích zkoušek nalezenete na tomto odkaze.

Informace pro zákonné zástupce uchazečů o studium

Vážení rodiče / zákonní zástupci uchazečů o studium na Gymnáziu Polička,

rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i v době, kdy není zcela zřejmá situace ohledně vývoje harmonogramu přijímacího řízení. Dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění kontaktního formuláře, na jehož základě Vám budeme moci aktuální informace předávat co nejrychleji prostřednictvím elektronické pošty.

Kontaktní formulář pro zákonné zástupce uchazečů o studium - čtyřletý obor.
Kontaktní formulář pro zákonné zástupce uchazečů o studium - osmiletý obor.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Uzavření sportovní haly!

Na základě nařízení vlády jsme se rozhodli s platností od 13. 3. 2020 do odvolání zcela pozastavit provoz sportovní haly!

Prosíme zároveň všechny sportovce, aby se zachovali odpovědně a sportovní aktivity nevykonávali ve skupinách. Individuální běh či procházka lesem prospěje Vašemu tělu i vypořádání se s nastalou situací stejně dobře.

Děkujeme za pochopení a prosím o ohleduplnost!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Sdělení ředitele školy o přerušení výuky

Po jednání Bezpečností rady státu v souladu se zákonem č. 258/2000 sb. vydalo dnes Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o omezení provozu škol, resp. o přerušení výuky ve všech základních a středních školách.

Na základě tohoto rozhodnutí dochází k přerušení výuky s platností od 11. 3. 2020 do odvolání. Neprobíhá tedy osobní přítomnost žáků na výuce a škola zůstává uzavřena.

O vývoji situace a obnově provozu školy Vás budeme informovat na webu školy, případně prostřednictvím komunikačního systému KOMENS.

Výdejna jídel je uzavřena. Obědy byly žákům automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Dopis hejtmana Pardubického kraje

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 2. března 2020.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2020 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Obnovení provozu sportovní haly

Od 1. února 2020 dochází k obnovení provozu všech částí sportovní haly.

Využití sportovní haly je možno domluvit se správcem na tel. čísle 605 327 353.

Zhotovitelem stavby byly dokončeny všechny práce nezbytné pro vydání souhlasného stanoviska s povolením předčasného užívání stavby.  Vzhledem k pokračujícím pracím prosíme návštěvníky sportovní haly, aby respektovali oplocení stavby a nevstupovali do prostoru staveniště. Vstup do areálu gymnázia je umožněn pouze z ul. Čsl. armády.  

Děkujeme za pochopeni!

Den otevřené výuky

Zveme vás k prohlídce gymnázia, při které si budete moci

  • prohlédnout zázemí a vybavení školy
  • nahlédnout do výuky
  • získat bližší informace k přijímacímu řízení

úterý 4. února 2020, 8:00 – 13:30

Těšíme se na vás! 

Stáž zahraničních studentů

Od 17. 2. 2020 bude na našem gymnáziu v rámci projektu EDIS

ON probíhat týdenní stáž zahraničních studentů, kteří se s námi v rámci výuky podělí o historii, kulturu, tradice a další zvyklosti svých zemí.

Pro tyto studenty hledáme hostitelské rodiny, které by byly ochotny studentům od 16. 2. do 23. 2. 2020 poskytnout zázemí, především ubytování a stravu v podobě snídaně a večeře. V průběhu dne budou studenti absolvovat program na gymnáziu a budou našimi hosty.

Pro více informací, prosím, kontaktujte paní učitelku Barboru Pejcharovou.

Věříme, že pobyt zahraničních studentů přinese zajímavé zkušenosti nejen našim studentům, ale i hostitelským rodinám.

Děkujeme za podporu a pomoc.

Ukončení prodeje vstupenek

Oznamujeme, že prodej vstupenek na 88. Studentský ples Gymnázia Polička byl z důvodu naplnění kapacity ukončen.

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Termín konání: 29. 1. 2020 od 8:00

Harmonogram:
8:00 – 8:15 instruktáž
8:15 – 9:25 matematika
9:25 – 9:55 přestávka
9:55 – 10:05 instruktáž
10:05 – 11:05 český jazyk a literatura
Uchazeči si s sebou přinesou: psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny žádné další pomůcky.

Termín vyhodnocení: 5. 2. 2020 od 14:00 do 16:10 (proběhne  společná schůzka, na které budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách)

Cena: 100 Kč

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Termín přihlášení a platby: do 26. 1. 2020

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Syndikovat obsah