administrativní sekce

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Milí studenti, vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro vás, kteří budete v tomto školním roce skládat přijímací zkoušky, přehled termínů a podtstaných iinformací, které se týkají celého procesu přijímacího řízení. Jejich souhrn včetně schématu jednotných přijímacích zkoušek nalezenete na tomto odkaze.

Fenomén Masaryk - virtuální přednáška Michala Stehlíka

V pátek 27. března 2020 od 8:50 - 9:50 zveme na virtuální přednášku Michala Stehlíka na téma "Fenomén Masaryk".

I v naší historii máme lidi, kterým stojí za to naslouchat....

Přednáška je přístupná i pro veřejnost na následujícím odkaze

Virtuální přednáška s Radkem Jarošem "Koruna Himaláje" pro studenty, rodiče a veřejnost

Děkujeme všem studentům a rodičům za pochopení při zavádění vzdálené výuky. I jako poděkování Vám nabízíme online přednášku Radka Jaroše na téma Koruna Himaláje, která se bude konat v pondělí 23. března od 20.00 v prostředí Office 365 Teams, které používáme pro distanční výuku na gymnáziu (tým Besedy 2020).

Vstup pro veřejnost je možný přes kód: g0jn13b  Studenti (a rodiče) se na přednášku dostanou vstupem do již připraveného týmu Besedy 2020.

Děkujem Radkovi Jarošovi za vstřícnost a ochotu se s námi podělit o své výjimečné zážitky!

Informace pro zákonné zástupce uchazečů o studium

Vážení rodiče / zákonní zástupci uchazečů o studium na Gymnáziu Polička,

rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i v době, kdy není zcela zřejmá situace ohledně vývoje harmonogramu přijímacího řízení. Dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění kontaktního formuláře, na jehož základě Vám budeme moci aktuální informace předávat co nejrychleji prostřednictvím elektronické pošty.

Kontaktní formulář pro zákonné zástupce uchazečů o studium - čtyřletý obor.
Kontaktní formulář pro zákonné zástupce uchazečů o studium - osmiletý obor.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Uzavření sportovní haly!

Na základě nařízení vlády jsme se rozhodli s platností od 13. 3. 2020 do odvolání zcela pozastavit provoz sportovní haly!

Prosíme zároveň všechny sportovce, aby se zachovali odpovědně a sportovní aktivity nevykonávali ve skupinách. Individuální běh či procházka lesem prospěje Vašemu tělu i vypořádání se s nastalou situací stejně dobře.

Děkujeme za pochopení a prosím o ohleduplnost!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Sdělení ředitele školy o přerušení výuky

Po jednání Bezpečností rady státu v souladu se zákonem č. 258/2000 sb. vydalo dnes Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o omezení provozu škol, resp. o přerušení výuky ve všech základních a středních školách.

Na základě tohoto rozhodnutí dochází k přerušení výuky s platností od 11. 3. 2020 do odvolání. Neprobíhá tedy osobní přítomnost žáků na výuce a škola zůstává uzavřena.

O vývoji situace a obnově provozu školy Vás budeme informovat na webu školy, případně prostřednictvím komunikačního systému KOMENS.

Výdejna jídel je uzavřena. Obědy byly žákům automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Dopis hejtmana Pardubického kraje

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 2. března 2020.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2020 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Global village - osm zemí uprostřed Poličky

Rádi poznáváte nové země a chcete se potkat se zajímavými lidi? Připravili jsme pro vás setkání se zahraničními stážisty, kteří budou v týdnu od 17. – 21. 2. 2020 působit na našem gymnáziu.  Ke studentům z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka se připojí i dva zahraniční studenti z Itálie a Thajska, kteří tráví tento školní rok na naší škole. Potkat se budete moci i s naší zahraniční lektorkou ze Spojených států amerických. Ti všichni vám nejen představí tradice a zvyklosti zemí, ze kterých pocházejí, ale při drobném občerstvení bude především dostatek prostoru poznat zajímavé mladé lidi z různých koutů světa. 

Pozvání platí nejen pro studenty, ale také pro rodiče a veřejnost. Vstup zdarma. Těšíme se na viděnou na Global Village.

Obnovení provozu sportovní haly

Od 1. února 2020 dochází k obnovení provozu všech částí sportovní haly.

Využití sportovní haly je možno domluvit se správcem na tel. čísle 605 327 353.

Zhotovitelem stavby byly dokončeny všechny práce nezbytné pro vydání souhlasného stanoviska s povolením předčasného užívání stavby.  Vzhledem k pokračujícím pracím prosíme návštěvníky sportovní haly, aby respektovali oplocení stavby a nevstupovali do prostoru staveniště. Vstup do areálu gymnázia je umožněn pouze z ul. Čsl. armády.  

Děkujeme za pochopeni!

Syndikovat obsah