Chemie

ImunoglobulinVyučovací předmět chemie patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů týkajících se zkoumání přírodysledování dějů v přírodě probíhajicích.

Výuka chemie je realizována především v odborné učebně chemie vybavené moderní didaktickou technikou a v laboratoři chemie. Na základní rozsah předmětu navazují pro zájemce volitelné předměty Seminář z chemieProfilová (pokročilá) chemie.

HemoglobinDůraz je zpočátku kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na život jako takový. Na vyšším gymnáziu následně v průběhu tří let žáci poznávají taje jednotlivých chemických oborů jako obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, makromolekulární chemiebiochemie.

Chemie - kurzy a exkurze

Novinky

EvolUPCE aneb beseda s děkanem FCHT UPCE prof. Kalendou

Šestého února naše gymnázium navštívili prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a Mgr. Stříbrná, Ph.D. Pan prof. Kalenda je děkan chemicko-technologické fakulty (FCHT) Univerzity Pardubice. Během dvou vyučovacích hodin nám bylo představeno studium na fakultě. V Pardubicích je studium chemie dlouhodobou tradicí (VŠ chemická vznikla již v roce 1950).

Doporučené výukové zdroje

Více informací k tomuto tématu naleznou naši studenti na školním e-learningovém portálu.
Syndikovat obsah