(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Bartoš Miroslav  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

 

3.A (UAP) +
UAP
(LV1)

2.A (A172)
IVT
(LV1)

6.P (I931)
IVT
(LV1)

   

1.A (A182)
IVT
(LV1)

     

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

6.P (I931)
IVT
(LV1)

1.A (A182)
IVT
(LV1)

   

2.A (A172)
IVT
(LV1)

 
 
-- Jíd --

 

4.A (OP) +
OP
(LV1)

4.A (OP) +
OP
(LV1)

 

 
P
á

 

                   

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Borovská Jarmila  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

3.P (N185)
NJ
(TE)

   

7.P (N821)
NJ
(JLN)

4.P (NJ85)
NJ
(JL3)

 

1.A (N181)
NJ
(JLN)

     

 
Ú
t

 

2.A (A172)
NJ
(JL2)

1.A (N181)
NJ
(JL2)

3.A (NJ12)
NJ
(JL3)

7.P (N821)
NJ
(JLN)

   

4.P (NJ85)
NJ
(JL2)

     

 
S
t

 

4.A (KN4) +
NJpr
(JLN)

4.A (KN4) +
NJpr
(JLN)

2.A (A172)
NJ
(JL2)

3.P (N185)
NJ
(JL2)

           

 
Č
t

 

1.A (N181)
NJ
(JLN)

3.P (N185)
NJ
(JLN)

4.P (NJ85)
NJ
(Kr)

7.P (N821)
NJ
(JLN)

 

3.A (NJ12)
NJ
(JL1)

       

 
P
á

 

4.A (KN4) +
NJpr
(JL3)

 

3.A (NJ12)
NJ
(JL2)

2.A (A172)
NJ
(JL1)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Dudek Tomáš  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

         

4.A (Ip43) +
ITpr
(LV2)

       

 
Ú
t

 

4.A (Ip43) +
ITpr
(LV2)

4.A (Ip43) +
ITpr
(LV2)

               

 
S
t

 

 

5.P (A141)
IVT
(LV1)

               

 
Č
t

 

           

1.P (A182)
IVT
(LV2)

     

 
P
á

 

       

5.P (A141)
IVT
(LV1)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Dvořák Josef  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

         

1.A (A182)
AJ
(JL3)

       

 
Ú
t

 

             

1.A (A182)
AJ
(JL3)

   

 
S
t

 

 

1.A (A182)
AJ
(JL3)

               

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

       

1.A (A182)
AJ
(JL3)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Erbesová Ellen  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

       

1.A
HV
(AU)

 

2.A (HV17)
HV
(AU)

2.A (HV17)
HV
(AU)

4.P
HV
(AU)

 

 
S
t

 

   

1.P
HV
(AU)

5.P (HV14)
HV
(AU)

5.P (HV14)
HV
(AU)

   

1.A (SHV) +
SHV
(AU)

1.A (SHV) +
SHV
(AU)

 

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

6.P (HV13)
HV
(AU)

6.P (HV13)
HV
(AU)

1.A
HV
(AU)

2.P
HV
(AU)

 
 
-- Jíd --

3.P
HV
(AU)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Feltl Tomáš  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

     

4.P
CH
(CH)

 
 
-- Jíd --

3.P
CH
(CH)

   

2.P
CH
(CH)

 

 
Ú
t

 

4.P
CH
(CH)

3.P
CH
(CH)

               

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

                   

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Filipová Božena  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

4.P
MAT
(Kr)

3.P
MAT
(TE)

1.P
MAT
(PR)

             

 
Ú
t

 

   

1.P
MAT
(PR)

4.P
MAT
(Kr)

 
 
-- Jíd --

3.P
MAT
(TE)

3.A
MAT
(4A)

8.P (DG)
DG
(4A)

8.P (DG)
DG
(4A)

 

 
S
t

 

 

4.P
MAT
(Kr)

3.A
MAT
(4A)

1.P
MAT
(PR)

           

 
Č
t

 

1.P
MAT
(PR)

 

3.A
MAT
(4A)

 

4.P
MAT
(Kr)

3.P
MAT
(TE)

       

 
P
á

 

1.P
MAT
(PR)

3.P
MAT
(TE)

   

3.A (Mp3) +
Mpr
(SP)

3.A (Mp3) +
Mpr
(SP)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Galgociová Jana  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

2.P
ČJ
(3A)

5.P
ČJ
(3A)

3.A
D
(3A)

   

4.P
ČJ
(3A)

 
 
-- Jíd --

5.P
D
(3A)

1.A
D
(3A)

 

 
Ú
t

 

 

4.P
ČJ
(3A)

   

5.P
ČJ
(3A)

2.P
ČJ
(3A)

       

 
S
t

 

3.A
D
(3A)

 

4.P
ČJ
(3A)

 

2.P
ČJ
(3A)

         

 
Č
t

 

   

1.A
ZSV
(3A)

2.P
ČJ
(3A)

5.P
ČJ
(3A)

   

4.A (DS) +
DS
(3A)

4.A (DS) +
DS
(3A)

 

 
P
á

 

4.P
ČJ
(3A)

5.P
ČJ
(3A)

5.P
D
(3A)

1.A
D
(3A)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Jakubcová Magdalena  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

7.P (A821)
AJ
(JL3)

1.P
ČJ
(PR)

2.A (A172)
AJ
(JL3)

4.A (A541)
AJ
(JL3)

 
 
-- Klu --

   

4.A (KA48) +
KA
(JL3)

4.A (KA48) +
KA
(JL3)

 

 
Ú
t

 

 

1.P
ČJ
(PR)

 

4.A (A541)
AJ
(JL3)

 

5.P (A142)
AJ
(JL3)

       

 
S
t

 

 

1.P
ČJ
(3A)

4.A (A541)
AJ
(JL3)

7.P (A821)
AJ
(JL3)

2.A (A172)
AJ
(JL3)

5.P (A142)
AJ
(JL3)

       

 
Č
t

 

7.P (A821)
AJ
(JL3)

1.P
ČJ
(PR)

2.A (A172)
AJ
(JL3)

4.A (A541)
AJ
(JL3)

   

5.P (A142)
AJ
(JL3)

     

 
P
á

 

     

5.P (A142)
AJ
(JL3)

1.P
ČJ
(PR)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Jelínková Renata  (5.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

2.P (Chl)
TV
(TV1)

6.P (Dív)
TV
(TV1)

5.P (Dív)
TV
(TV1)

 

7.P (Dív)
TV
(TV1)

 

2.A (Dív)
TV
(TV1)

   

 
Ú
t

 

5.P
MAT
(KV)

 

4.P (Dív)
TV
(TV1)

 

3.P (Dív)
TV
(TV2)

1.P (Dív)
TV
(TV1)

       

 
S
t

 

   

5.P
MAT
(KV)

2.A (Dív)
TV
(TV1)

 

4.A (Dív)
TV
(TV1)

       

 
Č
t

 

   

7.P (Dív)
TV
(TV1)

 

1.P (Dív)
TV
(TV1)

4.A (Dív)
TV
(TV1)

 

6.P (Dív)
TV
(TV1)

5.P (Dív)
TV
(TV1)

 

 
P
á

 

   

3.P (Dív)
TV
(TV1)

4.P (Dív)
TV
(TV2)

2.P (Chl)
TV
(TV2)

5.P
MAT
(KV)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Jelínková Romana  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

7.P
ZSV
(SP)

 

7.P (R822)
RJ
(P)

4.P (RJ85)
RJ
(JL2)

   

3.A
ZSV
(Ok)

2.A
ZSV
(Ok)

 

 
Ú
t

 

 

6.P
ZSV
(Ok)

 

7.P (R822)
RJ
(JL2)

4.A (R541)
RJ
(P)

 

4.P (RJ85)
RJ
(P)

3.A (ZSV3) +
ZSpr
(3A)

3.A (ZSV3) +
ZSpr
(3A)

 

 
S
t

 

 

7.P
ZSV
(Ok)

 

4.A (R541)
RJ
(P)

 

6.P
ZSV
(2A)

       

 
Č
t

 

 

5.P
ZSV
(2A)

4.P (RJ85)
RJ
(P)

7.P (R822)
RJ
(P)

3.A
ZSV
(2A)

2.A
ZSV
(Ok)

 
 
-- Jíd --

     

 
P
á

 

2.P
OV
(SC)

4.A (R541)
RJ
(P)

               

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Jílek Miroslav  (8.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

     

1.A
F
(Fy)

2.A
F
(Fy)

 

5.P
F
(Fy)

     

 
Ú
t

 

3.A (Fp3) +
Fpr
(Fl)

3.A (Fp3) +
Fpr
(Fl)

 

8.P
MAT
(Ok)

     

4.A (FS) +
FS
(Fl)

4.A (FS) +
FS
(Fl)

 

 
S
t

 

5.P
F
(Fy)

3.P
F
(Fy)

8.P
MAT
(SP)

 

 
 
-- Jíd --

1.A
F
(Fy)

       

 
Č
t

 

 

2.A
F
(Fy)

S: 5.P (A142)
F
(Fl)

S: 5.P (A142)
F
(Fl)

S: 1.A (A182)
F
(Fl)

S: 1.A (A182)
F
(Fl)

       

L: 5.P (A141)
F
(Fl)

L: 5.P (A141)
F
(Fl)

L: 1.A (A181)
F
(Fl)

L: 1.A (A181)
F
(Fl)

 
P
á

 

3.P
F
(Fy)

S: 1.P (A182)
LT1
(Fl)

S: 1.P (A182)
LT1
(Fl)

8.P
MAT
(SP)

           

L: 1.P (A181)
LT1
(Fl)

L: 1.P (A181)
LT1
(Fl)

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Jiroušová Erika  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

7.P (A822)
AJ
(JL2)

3.A (A462)
AJ
(JL1)

 

4.A (A542)
AJ
(JL2)

3.P (A862)
AJ
(JLN)

 

6.P (A931)
AJ
(JL3)

8.P (KA8)
KA
(JL2)

8.P (KA8)
KA
(JL2)

 

 
Ú
t

 

   

2.A (A171)
AJ
(SC)

4.A (A542)
AJ
(P)

3.A (A462)
AJ
(JL1)

   

3.P (A862)
AJ
(JLN)

   

 
S
t

 

3.P (A862)
AJ
(JL2)

6.P (A931)
AJ
(JL2)

4.A (A542)
AJ
(JL1)

7.P (A822)
AJ
(JL1)

2.A (A171)
AJ
(P)

         

 
Č
t

 

7.P (A822)
AJ
(JL1)

3.A (A462)
AJ
(JL1)

2.A (A171)
AJ
(JL1)

4.A (A542)
AJ
(JL1)

 
 
-- Jíd --

         

 
P
á

 

       

6.P (A931)
AJ
(JL2)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Kleinová Zdeňka  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

3.A
ČJ
(SP)

4.P (A852)
VV
(Vv)

 

6.P
ČJ
(SP)

4.A
ČJ
(Ok)

         

 
Ú
t

 

3.A (UAP) +
UAP
(LV1)

 

4.A
ČJ
(Ok)

 

6.P
ČJ
(LV1)

         

 
S
t

 

6.P
ČJ
(Ok)

 

3.P (A862)
VV
(Vv)

5.P (VV14)
VV
(Vv)

5.P (VV14)
VV
(Vv)

3.A
ČJ
(LV1)

       

 
Č
t

 

3.A
ČJ
(Ok)

 

4.A
ČJ
(LV1)

   

 
 
-- Klu --

1.P (A181)
VV
(Vv)

1.P (A181)
VV
(Vv)

   

 
P
á

 

6.P (VV13)
VV
(Vv)

6.P (VV13)
VV
(Vv)

4.P (A851)
VV
(Vv)

3.A
ČJ
(Ok)

4.A
ČJ
(3A)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Kozáková Ilona  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

       

3.P (A861)
VV
(Vv)

 

2.P (A871)
VV
(Vv)

2.P (A872)
VV
(Vv)

   

 
Ú
t

 

2.P (A872)
VV
(Vv)

 

2.P (A871)
VV
(Vv)

1.P (A182)
VV
(Vv)

1.P (A182)
VV
(Vv)

 

2.A (VV17)
VV
(Vv)

2.A (VV17)
VV
(Vv)

   

 
S
t

 

           

 
 
-- Jíd --

8.P (SVV)
SVV
(Vv)

8.P (SVV)
SVV
(Vv)

 

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

                   

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Král Ladislav  (7.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

   

6.P (Chl)
TV
(TV2)

5.P (Chl)
TV
(TV2)

7.P (Chl)
TV
(TV1)

 

7.P
MAT
(SP)

     

 
Ú
t

 

   

7.P
MAT
(SP)

1.A (Chl)
TV
(TV2)

3.P (Chl)
TV
(TV1)

1.P (Chl)
TV
(TV2)

       

 
S
t

 

   

1.A (Chl)
TV
(TV2)

 

4.A (TC4) +
TV
(TV1)

 

3.P (SH34) +
SH
(TV1)

     

 
Č
t

 

   

7.P (Chl)
TV
(TV2)

   

1.P (Chl)
TV
(TV2)

4.A (TC4) +
TV
(TV1)

6.P (Chl)
TV
(TV2)

5.P (Chl)
TV
(TV2)

 

 
P
á

 

 

7.P
MAT
(SP)

3.P (Chl)
TV
(TV2)

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Králová Lenka  (2.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

2.P (Dív)
TV
(TV2)

5.P
Bi
(CH)

     

3.A (Chl)
TV
(TV2)

S: 6.P (A931)
Bi
(Bil)

S: 6.P (A931)
Bi
(Bil)

 

L: 6.P (A932)
Bi
(Bil)

L: 6.P (A932)
Bi
(Bil)

 
Ú
t

 

 

2.P
(Fy)

4.P (Chl)
TV
(TV2)

1.A (Dív)
TV
(TV1)

           

 
S
t

 

   

1.A (Dív)
TV
(TV1)

 

6.P
Bi
(2A)

1.P
(Bi)

       

 
Č
t

 

 

6.P
Bi
(Bi)

 

3.A (Chl)
TV
(TV2)

2.P
(Bi)

   

5.P
Bi
(Ok)

1.P
(Fy)

 

 
P
á

 

 

S: 1.P (A181)
LT1
(Bil)

S: 1.P (A181)
LT1
(Bil)

4.P (Chl)
TV
(TV1)

2.P (Dív)
TV
(TV1)

 

1.P (SH12) +
SH
(TV1)

     

L: 1.P (A182)
LT1
(Bil)

L: 1.P (A182)
LT1
(Bil)

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Krška Michael  (2.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

S: 2.A (A171)
Ge
(2A)

S: 2.A (A171)
Ge
(2A)

4.P
D
(2A)

2.A
D
(3A)

5.P
Ge
(2A)

 
 
-- Klu --

 

S: 6.P (A932)
Ge
(2A)

S: 6.P (A932)
Ge
(2A)

 

L: 2.A (A172)
Ge
(2A)

L: 2.A (A172)
Ge
(2A)

L: 6.P (A931)
Ge
(2A)

L: 6.P (A931)
Ge
(2A)

 
Ú
t

 

3.P
D
(3A)

 

5.P
Ge
(2A)

   

4.A (Dpr4) +
Dpr
(2A)

       

 
S
t

 

4.P
D
(Bi)

                 

 
Č
t

 

4.A (Dpr4) +
Dpr
(3A)

4.A (Dpr4) +
Dpr
(3A)

6.P
Ge
(2A)

2.A
Ge
(2A)

     

3.A (Dp3) +
Dpr
(2A)

3.A (Dp3) +
Dpr
(2A)

 

 
P
á

 

2.A
D
(CH)

   

6.P
Ge
(2A)

3.P
D
(2A)

2.A
Ge
(2A)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Machková Zuzana  (1.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

1.P
OV
(AU)

6.P (NJ85)
NJ
(JLN)

8.P (AP12)
NJ
(JL2)

 

6.P
D
(3A)

 

1.A (N182)
NJ
(P)

     

 
Ú
t

 

 

1.A (N182)
NJ
(P)

   

4.A (N541)
NJ
(JLN)

6.P (NJ85)
NJ
(JLN)

       

 
S
t

 

2.P
D
(AU)

 

7.P
D
(Ok)

4.A (N541)
NJ
(JLN)

1.P
D
(CH)

8.P (AP12)
NJ
(JL1)

       

 
Č
t

 

1.A (N182)
NJ
(P)

7.P
D
(Ok)

8.P (AP12)
NJ
(JL2)

1.P
D
(AU)

 
 
-- Klu --

 

6.P (NJ85)
NJ
(JLN)

 

6.P
D
(Ok)

 

 
P
á

 

 

4.A (N541)
NJ
(JLN)

2.P
D
(2A)

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Najbertová Marta  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

   

3.P
(Bi)

S: 3.A (A462)
Bi
(Bil)

S: 3.A (A462)
Bi
(Bil)

4.A (Bip4) +
Bipr
(Bi)

       

L: 3.A (A461)
Bi
(Bil)

L: 3.A (A461)
Bi
(Bil)

 
Ú
t

 

4.A (Bip4) +
Bipr
(Bi)

4.A (Bip4) +
Bipr
(Bi)

3.P
(Bi)

3.A
CH
(Bi)

4.P
(Bi)

   

4.A (BiS) +
BIS
(Bi)

4.A (BiS) +
BIS
(Bi)

 

 
S
t

 

 

3.A
CH
(CH)

   

3.A
Bi
(Bi)

         

 
Č
t

 

       

3.P
(CH)

4.P
(Bi)

 

3.A (Bip3) +
Bipr
(Bi)

3.A (Bip3) +
Bipr
(Bi)

 

 
P
á

 

3.A
Bi
(Bi)

                 

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Pejcharová Barbora  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

5.P (A141)
NJ
(JL1)

   

1.P (A181)
AJ
(JL1)

8.P (AP11)
AJ
(JL1)

 
 
-- Jíd --

6.P (A932)
AJ
(JL1)

2.P (A871)
AJ
(JL1)

   

 
Ú
t

 

2.P (A871)
AJ
(JL1)

5.P (A141)
NJ
(JL1)

8.P (AP11)
AJ
(JL1)

1.P (A181)
AJ
(JL1)

     

4.P (A852)
AJ
(JL1)

   

 
S
t

 

1.P (A181)
AJ
(JL1)

6.P (A932)
AJ
(JL1)

 

2.P (A871)
AJ
(3A)

4.P (A852)
AJ
(JL1)

         

 
Č
t

 

2.P (A871)
AJ
(SC)

   

4.P (A852)
AJ
(Kr)

8.P (AP11)
AJ
(JL1)

         

 
P
á

 

5.P (A141)
NJ
(JL1)

4.P (A852)
AJ
(JL1)

8.P (AP11)
AJ
(JL1)

1.P (A181)
AJ
(PR)

6.P (A932)
AJ
(JL1)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Prokopová Olga  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

3.P (R185)
RJ
(P)

6.P (RJ85)
RJ
(P)

 

1.P (A182)
AJ
(PR)

8.P (AP12)
AJ
(P)

1.A (A181)
AJ
(P)

       

 
Ú
t

 

   

8.P (AP12)
AJ
(P)

   

6.P (RJ85)
RJ
(P)

 
 
-- Klu --

1.A (A181)
AJ
(P)

3.P (A861)
AJ
(P)

 

 
S
t

 

1.P (A182)
AJ
(P)

1.A (A181)
AJ
(P)

3.P (A861)
AJ
(P)

3.P (R185)
RJ
(TE)

           

 
Č
t

 

 

3.P (R185)
RJ
(P)

 

3.P (A861)
AJ
(TE)

8.P (AP12)
AJ
(P)

 

6.P (RJ85)
RJ
(P)

1.P (A182)
AJ
(P)

   

 
P
á

 

   

8.P (AP12)
AJ
(P)

1.P (A182)
AJ
(P)

1.A (A181)
AJ
(P)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Sigl Jan  (6.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

6.P
MAT
(Fy)

   

S: 3.A (A461)
F
(Fl)

S: 3.A (A461)
F
(Fl)

   

7.P
F
(Fy)

   

L: 3.A (A462)
F
(Fl)

L: 3.A (A462)
F
(Fl)

 
Ú
t

 

6.P
F
(Fy)

 

6.P
MAT
(Fy)

2.P
F
(Fy)

           

 
S
t

 

4.A (Fp4) +
Fpr
(Fl)

4.A (Fp4) +
Fpr
(Fl)

6.P
MAT
(Fy)

3.A
F
(Fy)

S: 7.P (A822)
F
(Fl)

S: 7.P (A822)
F
(Fl)

       

L: 7.P (A821)
F
(Fl)

L: 7.P (A821)
F
(Fl)

 
Č
t

 

4.P
F
(Fy)

2.P
F
(Fl)

 

6.P
MAT
(Fy)

6.P
F
(Fy)

 

7.P
F
(Fy)

     

 
P
á

 

4.A (Fp4) +
Fpr
(Fl)

3.A
F
(Fy)

   

4.P
F
(Fy)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Slezák Luboš  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

4.P (A851)
IVT
(LV2)

2.A (A171)
IVT
(LV2)

 

2.P (A872)
IVT
(LV1)

2.P (A871)
IVT
(LV1)

       

 
Ú
t

 

     

6.P (I932)
IVT
(LV2)

1.P (A181)
IVT
(LV2)

 

1.A (A181)
IVT
(LV2)

3.P (A861)
IVT
(LV2)

3.P (A862)
IVT
(LV2)

 

 
S
t

 

3.P (A861)
IVT
(LV2)

5.P (A142)
IVT
(LV2)

2.P (A871)
IVT
(LV2)

2.P (A872)
IVT
(LV2)

           

 
Č
t

 

6.P (I932)
IVT
(LV2)

1.A (A181)
IVT
(LV2)

 

3.P (A862)
IVT
(LV2)

2.A (A171)
IVT
(LV2)

   

3.A (Ip3) +
ITpr
(LV2)

3.A (Ip3) +
ITpr
(LV2)

 

 
P
á

 

   

4.P (A852)
IVT
(LV2)

 

5.P (A142)
IVT
(LV2)

 
 
-- Jíd --

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Svoboda Miloslav  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

1.A
MAT
(1A)

4.A
MAT
(4A)

2.P
MAT
(SC)

 

2.A
MAT
(4A)

       

 
Ú
t

 

       

2.P
MAT
(SC)

4.A (Mp4) +
Mpr
(4A)

   

2.A
MAT
(SP)

 

 
S
t

 

2.A
MAT
(4A)

2.P
MAT
(SC)

   

1.A
MAT
(1A)

 
 
-- Jíd --

 

4.A (MS4) +
MCS
(4A)

4.A (MS4) +
MCS
(4A)

 

 
Č
t

 

4.A (Mp4) +
Mpr
(4A)

4.A (Mp4) +
Mpr
(4A)

1.P
F
(Fy)

1.A
MAT
(1A)

4.A
MAT
(4A)

2.P
MAT
(SC)

       

 
P
á

 

 

2.P
MAT
(SC)

2.A
MAT
(4A)

4.A
MAT
(4A)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Škavrada Michal  (1.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

4.A (Chp4) +
CHpr
(CH)

4.A (Chp4) +
CHpr
(CH)

               

 
Ú
t

 

   

1.A
CH
(CH)

5.P
CH
(CH)

 

2.A
CH
(CH)

 

3.A (Chp3) +
CHpr
(CH)

3.A (Chp3) +
CHpr
(CH)

 

 
S
t

 

7.P
CH
(CH)

   

6.P
CH
(CH)

           

 
Č
t

 

5.P
CH
(CH)

 

S: 5.P (A141)
CH
(CHl)

S: 5.P (A141)
CH
(CHl)

S: 1.A (A181)
CH
(CHl)

S: 1.A (A181)
CH
(CHl)

 

4.A (CHS) +
ChS
(CH)

4.A (CHS) +
ChS
(CH)

 

L: 5.P (A142)
CH
(CHl)

L: 5.P (A142)
CH
(CHl)

L: 1.A (A182)
CH
(CHl)

L: 1.A (A182)
CH
(CHl)

 
P
á

 

 

1.A
CH
(CH)

6.P
CH
(CH)

7.P
CH
(CH)

2.A
CH
(CH)

4.A (Chp4) +
CHpr
(CH)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Šplíchalová Marcela  (3.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

4.A (ZSVp) +
ZSpr
(Ok)

4.A (ZSVp) +
ZSpr
(Ok)

7.P
ČJ
(Ok)

8.P
ČJ
(Ok)

           

 
Ú
t

 

     

3.P
ČJ
(3A)

8.P
ZSV
(Ok)

 
 
-- Jíd --

7.P
ČJ
(Ok)

4.A (SVS) +
SvS
(Ok)

4.A (SVS) +
SvS
(Ok)

 

 
S
t

 

     

8.P
ČJ
(Ok)

3.P
ČJ
(Ok)

 

4.A
ZSV
(Ok)

     

 
Č
t

 

   

3.P
ČJ
(TE)

8.P
ČJ
(Ok)

7.P
ČJ
(Ok)

         

 
P
á

 

7.P
ČJ
(Ok)

8.P
ČJ
(Ok)

4.A
ZSV
(Ok)

3.P
ČJ
(TE)

8.P
ZSV
(Ok)

4.A (ZSVp) +
ZSpr
(Ok)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Šťastná Jarmila  (3.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

5.P (A142)
NJ
(JLN)

 

8.P (AP11)
NJ
(JLN)

     

3.A (Dív)
TV
(TV1)

2.A (Chl)
TV
(TV2)

   

 
Ú
t

 

2.A (A171)
NJ
(JLN)

5.P (A142)
NJ
(JLN)

3.A (NJ11)
NJ
(JLN)

             

 
S
t

 

   

2.A (A171)
NJ
(JLN)

2.A (Chl)
TV
(TV2)

8.P (Dív)
TV
(TV2)

8.P (AP11)
NJ
(JLN)

       

 
Č
t

 

3.P
OV
(TE)

 

8.P (AP11)
NJ
(JLN)

3.A (Dív)
TV
(TV1)

 

3.A (NJ11)
NJ
(JLN)

8.P (Dív)
TV
(TV2)

     

 
P
á

 

5.P (A142)
NJ
(JLN)

 

3.A (NJ11)
NJ
(JLN)

2.A (A171)
NJ
(JLN)

3.A (KN3) +
NJpr
(JLN)

3.A (KN3) +
NJpr
(JLN)

 
 
-- Jíd --

     

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Tišl Petr  (4.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

S: 2.A (A172)
Bi
(Bil)

S: 2.A (A172)
Bi
(Bil)

2.P
Z
(SC)

3.P
Z
(2A)

1.P
Z
(CH)

   

1.A
Bi
(Bi)

   

L: 2.A (A171)
Bi
(Bil)

L: 2.A (A171)
Bi
(Bil)

 
Ú
t

 

1.P
Z
(Ok)

   

2.A
Bi
(2A)

7.P
Bi
(2A)

   

4.A (GeS) +
GeS
(2A)

4.A (GeS) +
GeS
(2A)

 

 
S
t

 

4.A (Gep4) +
Gpr
(2A)

4.A (Gep4) +
Gpr
(2A)

 

1.A
Bi
(Bi)

S: 7.P (A821)
Bi
(Bil)

S: 7.P (A821)
Bi
(Bil)

       

L: 7.P (A822)
Bi
(Bil)

L: 7.P (A822)
Bi
(Bil)

 
Č
t

 

2.A
Bi
(Bi)

4.P
OV
(Kr)

2.P
Z
(Bi)

             

 
P
á

 

4.A (Gep4) +
Gpr
(2A)

 

7.P
Bi
(Bi)

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Vavřín Jan  (4.P)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

3.A (A461)
AJ
(JL2)

1.A
Ge
(Fy)

     

2.P (A872)
AJ
(JL2)

     

 
Ú
t

 

3.A (Gep3) +
Gpr
(2A)

3.A (Gep3) +
Gpr
(2A)

2.P (A872)
AJ
(JL2)

 

3.A (A461)
AJ
(JL2)

5.P (A141)
AJ
(JL2)

 
 
-- Jíd --

4.P (A851)
AJ
(JL2)

1.A
Ge
(Fy)

 

 
S
t

 

   

2.P (A872)
AJ
(SC)

4.P
Z
(2A)

4.P (A851)
AJ
(JL2)

5.P (A141)
AJ
(JL2)

       

 
Č
t

 

2.P (A872)
AJ
(JL2)

3.A (A461)
AJ
(JL2)

 

4.P (A851)
AJ
(JL2)

   

5.P (A141)
AJ
(JL2)

     

 
P
á

 

 

4.P (A851)
AJ
(JL2)

 

5.P (A141)
AJ
(JL2)

 

4.P
Z
(Fy)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Feltlová Jana  

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

10
16:25-17:10

 
P
o

 

1.A
ČJ
(1A)

                 

 
Ú
t

 

1.A
ČJ
(1A)

2.A
ČJ
(1A)

               

 
S
t

 

1.A
ČJ
(1A)

2.A
ČJ
(1A)

               

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

1.A
ČJ
(1A)

2.A
ČJ
(2A)

               

Zpracováno v systému Bakaláři