Rozvrh a suplování

V této sekci naleznete:

  • Přehled školních akcí (týdenní plán).
  • Rozpis suplování pro jednotlivé třídy a vyučující.
  • Termíny písemných prací 
  • Rozvrhy hodin jednotlivých tříd a vyučujících pro aktuální školní rok.

Rozvrhy hodin, rozpisy suplování a přehled školních akcí jsou generovány z externího programu pro školní administrativu Bakaláři.