Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Bude postupně dle vývoje aktualizováno!!!!

  • Podání přihlášek k dennímu studiu do 1. března 2021
  • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a zveřejnění kritérií 31. ledna 2021
  • Přijímací řízení čtyřleté studium - 3. května 2021 (1. termín) a 4. května 2021 (2. termín) 
  • Přijímací řízení osmileté studium - 5. května 2021 (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín)
     
  • 1. náhradní termín - 2. června 2021
  • 2. náhradní termín - 3. června 2021

Dokumenty ke stažení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení

Upozorňujeme, že osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j.: MZDR 14592/2021-1-MIN/KAN) umožněna pouze uchazečům, kteří: 

  • nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dnů

Možnosti o nahrazení negativního výsledku testu jsou uvedenny v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a uchazečům byly zaslány emailem. 

Upozornění pro uchazeče:
V pátek 7. května 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření obecné povahy, které upravuje možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a také možnost vzetí zpět již uplatněného zápisového lístku.

Náhradní termín:
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Zápisový lístek:
Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.