Základy spol. věd

Základy společenských věd přinášejí žákům základní informace z humanitních oborů a poukazují na mezioborové vazby. Důležitou součástí výuky je  i nácvik sociálních a občanských dovedností - sestavování sociologických průzkumů, vytváření smluv různého typu atd. Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat rozličnými metodami. Výuku bude doplňovat projektové vyučování, skupinová práce, tvůrčí činnosti, exkurze, návštěvy institucí, spolupráce s organizacemi Člověk v tísni, krizová centra, charity atd.
Vyučovací předmět ZSV zahrnuje tento vzdělávací obsah: Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Občan ve státě, Občan a právo, Trh práce a profesní volba, pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice, Finance, Mezinárodní vztahy, Úvod do filozofie a religionistiky.
Výuka probíhá ve specializované učebně, která je vybavena pomůckami pro názorný výklad - mapy, nástěnky, PC s možností velkoplošné projekce, CD, DVD, video.

Novinky

ČMAKovské dozvuky

Od Českého modelu Amerického kongresu v Plzni sice uplynuly už tři týdny, přesto jsem tázán panem ředitelem po referencích z této události. ČMAK je jednou z největších simulací v České republice a chlubí se sedmiletou tradicí. Každoročně tak kvůli němu do města Plzně přijíždí přes 150 mladých studentů, aby si na týden vyzkoušeli, jaké to je být americkým kongresmanem, lobbistou, investigativním novinářem, či samotným organizátorem projektu. (číst dál)

Syndikovat obsah