Novinky

Z Poličky až do Hamburku

V rámci našeho partnerství s Gymnáziem v německém Tangermünde se na začátku školního roku uskutečnila odkládaná první část bilaterárního výměnného pobytu. 10 studentů odjelo i navzdory přísným covidovým opatřením na týdenní pobyt do spolkové země Sasko – Anhaltsko.

A jak vidí a hodnotí tuto novou životní zkušenost naši studenti? (číst dál)

Juvenes Translatores aneb mladí překladatelé

Mezinárodní překladatelská soutěž pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje od roku 2007 každoročně Evropská unie, s hlavním cílem podpořit u studentů zájem o studium cizích jazyků. Účastníci překládají text formátu A4 z kteréhokoli z úředních jazyků EU do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU. Počet zúčastněných škol je ale limitován, a to podle počtu europoslanců dané země v Evropském parlamentu. Každý rok je tedy vylosováno 21 škol z ČR. Zájem toto číslo ale mnohonásobně převyšuje, proto je velmi pozitivně vnímáno rozhodnutí organizovat každý rok ještě české kolo pro školy, na které se při losování štěstí neusmálo. (číst dál)

Němčina distančně

Potkávat se ve škole se stalo vzácností, a tak se se studenty vzájemně snažíme distanční výuku nějak zpestřit. Máme za sebou práci na několika projektech a nyní se nám podařilo s kvintou a pár studenty z vyšších ročníků zapojit do soutěže, kterou pořádal Goetheinstitut Pardubice.

Téma se váže k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a studenti si mohli vybrat z více kategorií. Zapojili se nejen jazykově, když přebásnili Ódu na radost, ale i hudebně nebo výtvarně. Došlo i na vlastní tvorbu, takže jsme si užili hodně kreativních a veselých chvil. Zpívalo se, rapovalo, básnilo… Tady je ochutnávka ;o)   

                                                                                                   Jarka Borovská

Syndikovat obsah