Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na gymnáziu. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovních, jejichž  označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: vstupní úroveň je minimálně A1 a cílová úroveň minimálně B1, přičemž může být v ideálním případě dosaženo úrovně B2. 
Předmět se vyučuje ve všech ročnících gymnázia. Žáci jsou v prvním ročníku rozdělení, pokud to počet studentů dovoluje, podle vstupní úrovně do skupin. Učitelé si volí učebnici a další výukové materiály pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. V současné době používáme učebnice Project na nižším stupni gymnázia a Maturita Solutions na vyšším stupni gymnázia. Na vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 1 navazuje ve 4. ročníku (resp. oktávě) obsah předmětu Konverzace v anglickém jazyce.
Vyučovací hodiny v předmětu Anglický jazyk jsou organizovány do 45 minutových bloků. Předmět je vyučován v dělených skupinách v jazykových laboratořích.

Novinky

Cambridge Exams, David Koster, Iain Saunders - Jazyková škola PARK, Brno

Beseda o mezinárodních zkouškách z angličtiny, jejich struktuře, využití a spolupráci s partnerskou institucí - čtvrtek 11.3.2021 v 17:00 na ZOOM

Možná víte, že na základě rozhodnutí Ministerstva školství mají střední školy možnost uznat certifikát o mezinárodní zkoušce z angličtiny - Cambridge Exam (FCE, CAE) - jako dostatečný doklad o úrovni angličtiny, tedy místo maturity z angličtiny. Připojte se ve čtvrtek na besedu s rodilými mluvčími z naší partnerské jazykové školy, která je zároveň testovým centrem CE. První část besedy bude probíhat v angličtině, David a Iain vysvětlí výhody a uznatelnost mezinárodního certifikátu pro vaše další studium a pracovní příležitosti, strukturu zkoušky a její hodnocení, možnosti přípravy ke zkoušce a pravidla, za kterých lze zkoušky vykonávat i v době nouzového stavu, kdy jsou ostatní školy zavřené. V další části besedy vám základní informace shrneme v češtině a bude prostor pro dotazy.

Úspěch našich studentů v konverzační soutěži v angličtině

Blahopřejeme našim studentům, kteří se v únoru zúčastnili okresních kol konverzační soutěže v angličtině. Soutěž pro mladší kategorii I. B proběhla v Litomyšli 14. 2. 2019. Za naši školu se jí zúčastnila Linda Freundová a suverénně překonala všechny ostatní soutěžící, získala 1. místo. Bohužel tato kategorie nemá další postup. Věříme, že Linda bude stejně úspěšná i v příštím roce a postoupí do krajského kola. (číst dál)

Zájezd do Velké Británie

Ve školním roce 2018-2019 Gymnázium Polička připravuje pro své studenty zájezd do Velké Británie s možností strávit jeden den přímo ve škole s anglickými studenty. Zájezd je určen zejména letošním třídám 1.A, 2. A, 6.P a 5. P, případně i 4.P. (číst dál)

Syndikovat obsah