Organizační plán pro školní rok 2021/2022

1. pololetí:

25. 8.                 úvodní porada 9:00

26. 8.                 opravné zkoušky (viz rozpis)

26. 8.                 workshop „Třídnické hodiny“, Pavel Vácha

30. 8.                 porada Nový Jimramov

26. – 31. 8.        příprava učeben a kabinetů

1. 9.                   zahájení školního roku

1., 6. a 9. 9.       antigenní testování

2. až 4. 9.          adaptační kurz 1.A, Březiny, JN + EJ

3. 9.                   aktualizace evidence studentů v počítači včetně aktualizace předmětů – TU

                          zařazení studentů do skupin – TU, ZŘ

do 3. 9.              schůzky předmětových komisí

10. 9.                 uvolnění z TV – žádosti řediteli školy

                          zařazení studentů do nepovinných předmětů – vyučující, TU, ZŘ

                          adaptační kurz 1.P, Damašek,

13. 9.                 ústní maturitní zkoušky – podzimní termín

6. – 10. 9.          třídní a zeměpisná exkurze 2.A a SX

13. – 15. 9.        Mates soustředění

20. až 26. 9.       výměnný pobyt Německo

24. 9.                 odevzdání tematických plánů řediteli školy – PPK

28. 9.                 státní svátek

30. 9.                 zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ŘŠ

                          zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ zkoušející

                          zveřejnění školního seznamu literárních děl

???                     Psychohrátky, 3.P, EJ + PT

1. 10.                 místní seznamy kabinetů a učeben

8. 10.                 odeslání údajů ze školní matriky

21. 10.               přehlídka středních škol SY

25. – 26. 10.      ředitelské volno

28. 10.               státní svátek

27. a 29. 10.      podzimní prázdniny

31. 10.               závěr prověrky BOZP

listopad             zahájení inventarizace k 31. 12. 2021; protokoly do 7. 1. 2022

2. 11.                 jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

11. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

do 11. 11.          schůzky předmětových komisí

17. 11.               státní svátek

23. – 26. 11.      Gaudeamus Brno

1. 12.                 přihlášky k MZ 4.A + OK řediteli školy

29. 11., 6., 13. a 20. 12.          Adventní pondělky

2. 12.                 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)

3. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

22. 12.               Vánoční nadílka

23. 12. – 2. 1.    Vánoční prázdniny

3. 1.                   zahájení vyučování

2. – 7. 1.            LVK 1.A, 5.P – Jablonec nad Jizerou

16. – 21. 1.        LVK 2.P – Jablonec nad Jizerou

25. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

26. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 28. 1.)

28. 1.                 Studentský ples

31. 1.                 vydání vysvědčení

31. 1.                 vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

4. 2.                   pololetní prázdniny

  

2. pololetí:

8. 2.                   Den otevřené výuky (8:00 – 12:30)

28. 2 – 6. 3.       jarní prázdniny

1. 3.                   termín přihlášek ke studiu na Gy

4. 3.                   jmenování zadavatelů maturitní zkoušky

31. 3.                 jmenování členů zkušebních komisí

31. 3                  odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

4. – 6. 4.            písemné práce maturitní zkoušky z ČJ a CJ  4.A + OK

14. 4.                 velikonoční prázdniny

15. 4.                 Velký pátek

18. 4.                 Pondělí velikonoční

12. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

13. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

19. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

20. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

12. 4.                 pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

                          informační odpoledne

                          schůzky předmětových komisí (do 13. 4.)

26. 4.                 uzavření klasifikace ve 4.A + OK

27. 4.                 pedagogická rada 4.A + OK

                          výsledky přijímacích zkoušek

29. 4.                 výroční vysvědčení 4.A + OK, poslední zvonění

1. 5.                   státní svátek

2. – 5. 5.            DT společné části maturitní zkoušky 4.A +OK

4. – 6. 5.            Majáles

8. 5.                   státní svátek

10. 5.                 náhradní termín přijímacích zkoušek – 1. termín

11. 5.                 náhradní termín přijímacích zkoušek – 2. termín

16. – 19. 5.        ústní maturitní zkoušky OK, 4.A

27. 5.                 předání maturitních vysvědčení

5. – 10. 6.          vodácký kurz 3.A, SP – Vltava

červen              Psychohrátky 2.P, EJ + BP

červen                MATES soustředění

23. 6.                 uzavření klasifikace

24. 6.                 pedagogická rada – prospěch a chování za druhé pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 24. 6.)

27. – 28. 6.        školní výlety

29. 6.                 třídnické dopoledne

30. 6.                 vydání vysvědčení

 

 

Schváleno 20. 8. 2021                                                        Mgr. Josef Dvořák

                                                                                                 ředitel školy