Organizační plán pro školní rok 2020/2021

1. pololetí:

25. 8.                 úvodní porada 9:00

26. – 27. 8.        opravné zkoušky (viz rozpis)

1. 9.                   zahájení školního roku

1. – 2. 9.            konání didaktický testů společné části MZ (SY)

4. 9.                   aktualizace evidence studentů v počítači včetně aktualizace předmětů – TU

                          zařazení studentů do skupin – TU, ZŘ

do 4. 9.              schůzky předmětových komisí

11. 9.                 uvolnění z TV – žádost řediteli školy

                          zařazení studentů do nepovinných předmětů – vyučující, TU, ZŘ

10. – 12. 9.        adaptační kurz 1.A – RoJ (Březiny)

10. – 11. 9.        adaptační kurz 1.P – BP (Damašek)

???                    setkání přidružených škol UNESCO

25. 9.                 odevzdání tematických plánů řediteli školy – PPK

28. 9.                 státní svátek

                          zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ŘŠ

                          zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ zkoušející

                          zveřejnění školního seznamu literárních děl

13. 10.               přehlídka středních škol SY

6. 10                  Gaudeamus

28. 10.               státní svátek

29. a 30. 10.      podzimní prázdniny

říjen 2020          školská rada

3. 11.                 jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

12. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

???                    SX, 2A – geografická exkurze

1. 12.                 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

30. 11., 7. a 14. 12.     Adventní pondělky

3. 12.                 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)

4. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

18. 12.               Vánoční nadílka

21. – 22. 12.      ředitelské volno

23. 12. – 3. 1.    Vánoční prázdniny

4. 1.                   zahájení vyučování

10. – 15. 1.        LVK SC – Jablonec nad Jizerou

15. 1.                 Studentský ples

17. – 22. 1.        LVK 1A, KV – Jablonec nad Jizerou

22. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

25. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí 

28. 1.                 vydání vysvědčení

29. 1.                 pololetní prázdniny

 

2. pololetí:

1. – 5. 2.            Edison

3. 2.                   Den otevřené výuky (8:00 – 12:30)

15. – 21. 2.        jarní prázdniny

1. 3.                   termín přihlášek ke studiu na GY

31. 3.                 jmenování členů zkušebních komisí

31. 3                  odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

7. - 9. 4.            Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ a CJ  4A + OK

1. 4.                   velikonoční prázdniny

2. 4.                   Velký pátek

5. 4.                   Pondělí velikonoční

12. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

13. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

14. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

15. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

 13. 4.                pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

                          informační odpoledne

27. 4.                 uzavření klasifikace ve 4A + OK

28. 4.                 pedagogická rada 4A + OK

                          výsledky přijímacích zkoušek

30. 4.                 výroční vysvědčení 4A + OK, poslední zvonění

1. 5.                   státní svátek

3. – 7. 5.            DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky  4A +OK

5. – 7. 5. ???      Majáles

8. 5.                   státní svátek

12. 5.                 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

13. 5.                 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

17. – 20. 5.        ústní maturitní zkoušky OK, 4A

28. 5.                 předání maturitních vysvědčení

červen                Psychohrátky SC + výběr 1A + KV

13. – 18. 6.        vodácký kurz 3A, SP – Vltava RJ,

červen                Soustředění MATES

21. 6.                 uzavření klasifikace

22. 6.                 pedagogická rada - prospěch a chování za druhé pololetí

25. 6.                 vydání vysvědčení

28. – 30. 6.        ředitelské volno

 

 

Schváleno 19. 8. 2020                                                        Mgr. Josef Dvořák

                                                                                                 ředitel školy