Organizační plán pro školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

26. 8.                 úvodní porada 9:00

27. 8.                 opravné zkoušky (viz rozpis)

27. – 30. 8.        příprava učeben a kabinetů

2. 9.                   zahájení školního roku

2. – 4. 9.            konání didaktický testů a písemných prací společné části MZ (SY)

6. – 7. 9.            oslavy 100 let založení gymnázia

12. 9.                 ústní maturitní zkoušky (podzimní termín)

20. – 21. 9.        adaptační kurz 1A – (Březiny)

23. – 24. 9.        setkání přidružených škol UNESCO

27. 9.                 zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ŘŠ

6. 5.                   zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ zkoušející

28. 9.                 státní svátek

30. 9.                 zveřejnění školního seznamu literárních děl

4. – 5. 10.          adaptační kurz 1P – Březiny

17. 10.               přehlídka středních škol SY

22. – 25. 10.      Gaudeamus

28. 10.               státní svátek

29. a 30. 10.      podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.  ředitelské volno

5. 11.                 jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

12. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

18. – 19. 11.      SX, 2A – geografická exkurze 

1. 12.                 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

2., 9. a 16. 12.   Adventní pondělky

3. 12.                 Den otevřených dveří (14.00- 17.00)

5. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

20. 12.               Vánoční nadílka

22. 12. – 5. 1.    Vánoční prázdniny

6. 1.                   zahájení vyučování

17. 1.                 Studentský ples

12. – 17. 1.        LVK SC – Čenkovice

19. – 24. 1.        LVK 1A, KV – Jablonec nad Jizerou

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

27. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 27. 1.)

30. 1.                 vydání vysvědčení

31. 1.                 pololetní prázdniny
 

4. 2.                   Den otevřených dveří

10. – 16. 2.        jarní prázdniny

1. 3.                   termín přihlášek ke studiu na Gy

31. 3                  odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

                          1. den volna před MZ 4A + OK

8. 4.                   Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ  4A + OK

9. 4.                   velikonoční prázdniny

10. 4.                 Velký pátek

13. 4.                 Pondělí velikonoční

14. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín           

15. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

16. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

17. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

16. 4.                 pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

16. 4.                 informační odpoledne

24. 4.                 uzavření klasifikace ve 4A + OK

27. 4.                 pedagogická rada 4A + OK

28. 4.                 výsledky přijímacích zkoušek

29. 4.                 výroční vysvědčení 4A + OK

30. 4.                 Maturitní zkouška – písemná práce z CJ  4A + OK

1. 5.                   státní svátek

4. – 6. 5.            DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky  4A +OK

                         Majáles

8. 5.                   státní svátek                        

15. 5.                 zpřístupnění výsledků DT žákům

18. – 21. 5.        ústní maturitní zkoušky OK, 4A

do 25. 5.            uvolnění výsledků MZ CERMATem

29. 5.                 předání maturitních vysvědčení

červen               Psychohrátky SC + výběr 1A + KV

14. – 19. 6.        vodácký kurz 3A, SP – Vltava

červen               Soustředění MATES

19. 6.                 uzavření klasifikace

22. 6.                 pedagogická rada - prospěch a chování za druhé pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 25. 6.)

26. 6.                 vydání vysvědčení

29. – 30. 6.        ředitelské volno