Organizační plán pro školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

26. 8.                 úvodní porada 9:00

27. 8.                 opravné zkoušky (viz rozpis)

27. – 30. 8.        příprava učeben a kabinetů

2. 9.                   zahájení školního roku

2. – 4. 9.            konání didaktický testů a písemných prací společné části MZ (SY)

6. – 7. 9.            oslavy 100 let založení gymnázia

12. 9.                 ústní maturitní zkoušky (podzimní termín)

20. – 21. 9.        adaptační kurz 1A – (Březiny)

23. – 24. 9.        setkání přidružených škol UNESCO

27. 9.                 zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ŘŠ

                          zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ zkoušející

28. 9.                 státní svátek

30. 9.                 zveřejnění školního seznamu literárních děl

4. – 5. 10.          adaptační kurz 1P – Březiny

14. – 15. 10.      SX, 2A – geografická exkurze 

17. 10.               přehlídka středních škol SY

22. – 25. 10.      Gaudeamus

28. 10.               státní svátek

29. a 30. 10.      podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.  ředitelské volno

5. 11.                 jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

12. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

2., 9. a 16. 12.   Adventní pondělky

3. 12.                 Den otevřených dveří (14.00- 17.00)

5. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

20. 12.               Vánoční nadílka

22. 12. – 5. 1.    Vánoční prázdniny

6. 1.                   zahájení vyučování

17. 1.                 Studentský ples

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

27. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 27. 1.)

30. 1.                 vydání vysvědčení

31. 1.                 pololetní prázdniny

12. – 17. 1.        LVK 1A, KV – Čenkovice

19. – 24. 1.        LVK SC – Jablonec nad Jizerou

10. – 16. 2.        jarní prázdniny

1. 3.                   termín přihlášek ke studiu na Gy

31. 3                  odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

                          1. den volna před MZ 4A + OK

8. 4.                   Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ  4A + OK

9. 4.                   velikonoční prázdniny

10. 4.                 Velký pátek

13. 4.                 Pondělí velikonoční

30. 4.                 Maturitní zkouška – písemná práce z CJ  4A + OK

                          první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

                          první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

                          první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

                          první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

                          pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

                          informační odpoledne

                         uzavření klasifikace ve 4A + OK

                          pedagogická rada 4A + OK

                          výroční vysvědčení 4A + OK

do 28. 4.            výsledky přijímacích zkoušek

1. 5.                   státní svátek

8. 5.                   státní svátek

                          Majáles 

4. – 6. 5.          DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky  4A +OK

15. 5.                 zpřístupnění výsledků DT žákům

18. – 21. 5.        ústní maturitní zkoušky OK, 4A

do 25. 5.            uvolnění výsledků MZ CERMATem

29. 5.                 předání maturitních vysvědčení

červen              Psychohrátky SC + výběr 1A + KV

14. – 19. 6.        vodácký kurz 3A, SP – Vltava

červen                Soustředění MATES

22. 6.                 uzavření klasifikace

23. 6.                 pedagogická rada - prospěch a chování za druhé pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 25. 6.)

26. 6.                 vydání vysvědčení

29. – 30. 6.        ředitelské volno