Organizační plán pro školní rok 2018/19

Školní rok 2018/2019

 

28. 8.                 Úvodní porada, BOZP, PO

29. – 31. 8.        opravné zkoušky (viz rozpis), příprava učeben a kabinetů

3. 9.                   zahájení školního roku

3. – 7. 9.            konání didaktický testů a písemných prací společné části MZ (SY)

6. – 8. 9.            adaptační kurz 1A – Pustá Rybná 

11. 9.                 ústní maturitní zkoušky (podzimní termín)

14. – 15. 9.        adaptační kurz 1P – Březiny

září                    praktické cvičení PO

22. – 27. 9.        poznávací zájezd do Velké Británie

24. – 25. 9.        setkání přidružených škol UNESCO

27. 9.                 zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ

28. 9.                 státní svátek

30. 9.                 zveřejnění školního seznamu literárních děl

18. 10.               Přehlídka středních škol SY

28. 10.               státní svátek

29. a 30. 10.      podzimní prázdniny

23. – 26. 10.      Gaudeamus

5. – 6. 11.          SX, 2A – geografická exkurze

13. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

3., 10. a 17. 12. Adventní pondělky

5. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

6. 12.                 Den otevřených dveří (14.00- 17.00)

21. 12.               Vánoční nadílka – TU

22. 12. – 2. 1.    Vánoční prázdniny

3. a 4. 1.            ředitelské volno

7. 1.                   zahájení vyučování

18. 1.                 Studentský ples

20. – 25. 1.        LVK 1A, KV – Čenkovice

25. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

28. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení

1. 2.                   pololetní prázdniny

24. 2. – 1. 3.      LVK SC – Jablonec nad Jizerou

31. 3.                 jmenování zadavatelů a hodnotitelů pro společnou část maturitní zkoušky a členů zkušebních komisí

4. – 10. 2.          jarní prázdniny

1. 3.                   termín přihlášek ke studiu na Gy

31. 3                  odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

18. 4.                 velikonoční prázdniny

19. 4.                 Velký pátek

22. 4.                 Pondělí velikonoční

9. 4.                   1. den volna před MZ 4A + OK

9. 4.                   pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

                          informační odpoledne

                          schůzky předmětových komisí (do 12. 4.)

10. 4.                 Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ  4A + OK

11. 4.                 Maturitní zkouška – písemná práce z CJ  4A + OK

12. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

16. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

15. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

17. 4.                 první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

23. 4.                 uzavření klasifikace ve 4A + OK

24. 4.                 pedagogická rada 4A + OK

26. 4.                 výroční vysvědčení 4A + OK

do 28. 4.            výsledky přijímacích zkoušek

29. – 30. 4.        2. a 3. den volna před MZ  4A + OK

1. 5.                   státní svátek

8. 5.                   státní svátek

10. 5.                 Majáles 

2. – 10. 5.          DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky  4A +OK

15. 5.                 zpřístupnění výsledků DT žákům

16. – 17. 5.        4. a 5. den volna před MZ 4A + OK

20. – 23. 5.        ústní maturitní zkoušky OK, 4A (viz zvláštní rozpis)

do 27. 5.            uvolnění výsledků MZ CERMATem

31. 5.                 předání maturitních vysvědčení

červen               Psychohrátky SC + výběr 1A + KV

16. – 21. 6.        vodácký kurz 3A, SP – Vltava LKr, JŠ, LK

červen               Soustředění MATES

24. 6.                 uzavření klasifikace

25. 6.                 pedagogická rada - prospěch a chování za druhé pololetí

                          schůzky předmětových komisí (do 25. 6.)

28. 6.                 vydání vysvědčení