Maturitní zkouška

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2018/2019   ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019   ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019      4.A          oktáva

Maturitní kalendářjaro 2019

 

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2017-2018   ke stažení.

Jmenování zadavatelů a hodnotitelů SČ maturitní zkoušky pro školní rok 2017-2018   ke stažení.

Jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky SČ a PČ maturitní zkoušky ve školním roce 2017-2018   ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   http://www.novamaturita.cz.