Maturitní zkouška

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2021/2022 ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022      4.A      oktáva  

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2021/2022   ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Harmonogram konce školního roku 2021/2022 pro maturitní ročníky:

 • 1. prosince 2021 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
 • 31. března 2022 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl a písemné žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
 • 26. 4. 2022 – uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 29. 4. 2022 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění
 • 9. – 13. 5. 2022, volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

 • 2. až 5. května 2022 (podrobný harmonogram stanoví MŠMT)

Písemné práce 

 • 4. dubna 2022 – písemná práce z českého jazyka
 • 5. dubna 2022 – písemná práce z anglického jazyka
 • 6. dubna 2022 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

 • 16. až 19. května 2022 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

ředpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 27. 5. 2022.

Odkaz na novou maturitní vyhlášku ve sbírce zákonů

Pravidla písemné práce z ČJL

 • jedna písemná práce (výběr ze 4 až 6 zadání)
 • rozsah minimálně 250 slov
 • nutno dodržet téma a slohový útvar
 • časový limit na vlastní práci 140 minut
 • povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

 • jedna písemná práce na jednotné zadání
 • rozsah 200 až 250 slov
 • časový limit 90 minut
 • povolené pomůcky – překladový slovník