Maturitní zkouška

Opatřením obecné povahy MŠMT byly upraveny některé náležitosti maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021. Změny jsou označeny žlutě.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021      4.A      oktáva  

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2020/2021   ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Harmonogram konce školního roku 2020/2021 pro maturitní ročníky:

 • 1. prosince 2020 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
 • 30. dubna 2021 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl a písemného sdělení o konání nepovinné ústní zkoušky z ČJ a CJ
 • 14. 5. 2021 – uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 19. 5. 2021 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění ???
 • 20. a 21. května a 27., 28. a 31. května 2021, volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

 • 24., 25. a 26. května 2021 (podrobný harmonogram stanoví MŠMT)
   
 • Navýšen čas na vypracování:
  DT z ČJL a CJ o 10 minut        (ČJL 85 min./CJ 110 min.)
  DT z M o 15 minut        (135 min.)
  Matematika rozšiřující – čas nezměněn
  Didaktický test z cizího jazyka se skládá z poslechu (40 min.) a části ověřující čtení a jazykové dovednosti (70 min.)
   
 • Mimořádný termín DT v jarním období   od 7. do 9. července 2021 
  Jedná se o náhradní termín pro žáky, kteří:      
  - se nemohli k řádnému termínu DT dostavit z důvodů karantény/nemoci COVID-19 (Žák doloží v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním. Žák podá přihlášku k mimořádnému termínu zkoušky současně s omluvou řediteli školy, ve které měl konat řádný termín)

   

Písemné práce Písemné práce z ČJL a CJ jsou na základě Opatření obecné povahy MŠMT pro školní rok 2020/2021 zrušeny

 • 7. dubna 2021 – písemná práce z českého jazyka
 • 8. dubna 2021 – písemná práce z anglického jazyka
 • 9. dubna 2021 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

 • 1. až 4. června 2021 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P, podrobný rozpis bude upřesněn
 • Žác¨nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je ???? 2021.

Odkaz na novou maturitní vyhlášku ve sbírce zákonů

Pravidla písemné práce z ČJL

 • jedna písemná práce
 • rozsah minimálně 250 slov (tolerance -50 slov)
 • nutno dodržet téma a slohový útvar
 • časový limit na vlastní práci 110 minut
 • povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

 • jedna písemná práce
 • rozsah 200 až 250 slov
 • časový limit 90 minut
 • povolené pomůcky – překladový slovník

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Žáci maturitního ročníku, kteří nebyli v některém předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, vykonají zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do 31. března 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se konají formou komisionální zkoušky.