Maturitní zkouška

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2019/2020 ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020      4.A          oktáva

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2019/2020   ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Harmonogram konce školního roku 2019/2020 pro maturitní ročníky:

Uzavření klasifikace

  • 30. dubna 2020 – ukončení distanční výuky dle provizorního rozvrhu
  • 11. května 2020 – zahájení konzultací na individuální či skupinové bázi
  • 22. května 2020 – uzavření klasifikace za 2. pololetí
  • 22. května 2020 – nejzazší termín pro odevzdání původního seznamu 20 literárních děl v oficiální podobě
  • 27. května 2020 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ
  • 28. a 29. května 2020 – volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

  • 1. června 2020 – didaktický test (8:00 - matematika, 13:00 - anglický jazyk)
  • 2. června 2020 – didaktický test (8:00 český jazyk a literatura, 13:00 - německý jazyk, ruský jazyk)
  • 3. června 2020 – didaktický test (9:00 Matematika +)

Ve společné části proběhnou pouze didaktické testy (písemné práce z ČJ a cizích jazyků se nepíší)

Ústní maturitní zkoušky

  • 10., 11., 12. a 15. června 2020 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 19. června 2020.