Maturitní zkouška

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021      4.A      oktáva  

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2020/2021   ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Harmonogram konce školního roku 2020/2021 pro maturitní ročníky:

 • 1. prosince 2020 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
 • 31. března 2021 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl
 • 27. 4. 2021 – uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 30. 4. 2021 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění
 • 6. dubna, 10. až 14. května 20201, volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

 • 3. až 7. května 2021 (podrobný harmonogram stanoví MŠMT v lednu)

Písemné práce

 • 7. dubna 2021 – písemná práce z českého jazyka
 • 8. dubna 2021 – písemná práce z anglického jazyka
 • 9. dubna 2021 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

 • 17. až 20. května 2021 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 28. května 2021.

Odkaz na novou maturitní vyhlášku ve sbírce zákonů

Pravidla písemné práce z ČJL

 • jedna písemná práce
 • rozsah minimálně 250 slov (tolerance -50 slov)
 • nutno dodržet téma a slohový útvar
 • časový limit na vlastní práci 110 minut
 • povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

 • jedna písemná práce
 • rozsah 200 až 250 slov
 • časový limit 90 minut
 • povolené pomůcky – překladový slovník