Laboratoř 3D tisku

Na našem gymnáziu se snažíme klást důraz také na polytechnické vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory.

Jak se tento polytechnický přístup na naší škole projevuje? Studenti mají možnost využívat celou škálu moderních digitálních technologií napříč předměty. Jedna z velice progresivních technologií, která výrazně podporuje polytechnický přístup, je 3D tisk.

  • Již v roce 2015 jsme pořídili naši první 3D tiskárnu, která byla ihned k dispozici všem našim pedagogům i studentům pro školní i mimoškolní projekty. Jednalo se o open source RepRap 3D tiskárnu Kossel Mini, na jejíž stavbě se podíleli také studenti.
  • V roce 2016 jsme navázaji spolupráci s firmou YSoft a získali dalšídvě 3D tiskárny be3D DeeGreen. Tím je umožněno začít využívat 3D tisk mnohem intenzivněji. Vzniká tak Laboratoř 3D tisku. Nově vzniklá laboratoř podněcuje založení MAKERS – "kutilského" kroužku pro zájemce z řad studentů napříč ročníky (více o MAKERS se více dozvíte na samostatné stránce).
  • S příchodem roku 2017 se spolupráce s firmou YSoft prohlubuje a vybavení naší 3D tiskové laboratoře rozšiřují další dvě 3D tiskárny, tentokrát modely eDee. eDee ovšem nejsou "jen" 3D tiskárny. Jde o jedinečné unikátní komplexní řešení, které umožňuje využívat 3D tiskárny v síťovém prostředí školy. Uživatelé tak mohou tisknout z libovolného počítače ve školní síti. Tisk je spravován serverovou aplikací SafeQ, která umožňuje komplexní správu tiskáren, uživatelů, tiskových úloh. Není tak problém např. sledování nákladů na tisk, a to až na úrovni jednotlivých tiskových úloh s možností účtování poplatků za 3D tisk.

(Obrázek vlevo: ukázky využití 3D tisku)

 

Zaujala vás naše 3D tisková laboratoř a chtěli byste se dozvědět více? Kontaktujte Tomáš Feltla.