Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence

Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost). Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby.

Koncept ECDL nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění úrovně digitálních znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se digitální technologie běžně využívají.

V České republice jsou dostupné následující programy / moduly:

Program pro digitální začleňování e-Citizen
Blok 1 Znalosti a dovednosti nezbytně nutné pro řešení životních situací
Blok 2 Vyhledávání a získávání informací na internetu
Blok 3 Využívání služeb internetu pro řešení životních situací

 

Program pro běžné uživatele ECDL Core
Modul M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
Modul M3 Zpracování textu
Modul M4 Práce s tabulkami
Modul M5 Použití databází
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Základy práce s internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků
Modul M10 Tvorba webových stránek
Modul M12 Bezpečné používání informačních technologií
Modul M13 Plánování projektů
Modul M14 Spolupráce a výměna informací na internetu
Modul M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Modul M16 Základy informatického myšlení a programování

 

Program pro pokročilé uživatele ECDL Advanced
Modul AM3 Pokročilé zpracování textu
Modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami
Modul AM5 Pokročilé použití databází
Modul AM6 Pokročilá prezentace

 

Program pro uživatele zaměřené na Digitální fotografii
Modul DF1 Správa a archivace digitálních fotografií
Modul DF2 Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Modul DF3 Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací naleznete na http://www.ecdl.cz.