výchovné poradenství

Aktuální informace KamPoMaturitě.CZ - dubnové číslo časopisu

Informace od vydavatele:

Pracujeme na aktualizaci údajů o 2. kolech přijímacího řízení vysokých škol, posunu termínů pro příjem přihlášek (např. FSV UK do 30. 4.) a konání přijímacích zkoušek (např. přesun TSP MU na 20. - 21. 6. 2020). Všechny informace studenti najdou na http://www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/

Nabídka kurzů z MAT a CH na VŠCHT

Zájemci o studium na VŠCHT – předávám info o kurzech MAT a CH:

Přihláška na VŠ – potvrzení prospěchu (aktuální informace)

Informace pro Vás, kteří budete potřebovat potvrdit prospěch na přihlášce na VŠ - vzhledem k nastalé situaci se obracejte na kancelář ředitele školy. Zde také můžete obdržet výpis známek (katalogový list).

Aktuální informace KamPoMaturitě.CZ - březnové číslo časopisu

Co v čísle najdete? Nové a aktualizované články:

EvolUPCE aneb beseda s děkanem FCHT UPCE prof. Kalendou

Šestého února naše gymnázium navštívili prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a Mgr. Stříbrná, Ph.D. Pan prof. Kalenda je děkan chemicko-technologické fakulty (FCHT) Univerzity Pardubice. Během dvou vyučovacích hodin nám bylo představeno studium na fakultě. V Pardubicích je studium chemie dlouhodobou tradicí (VŠ chemická vznikla již v roce 1950).

Vítejte na stránkách výchovného poradenství Gymnázia v Poličce

Tyto stránky jsou věnovány výchovnému poradenství na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům pedagogickým pracovníkům školy i zájemcům z široké veřejnosti..

Syndikovat obsah