pro rodiče

Prevence na gymnáziu

Vážení rodiče,

víte, kde je Vaše dítě právě ve chvíli, když čtete tyto řádky? Víte, s kým a jak tráví volný čas? Jste si jisti, že dokáže říci ne svým vrstevníkům ve chvíli, která by ho mohla zavést ke drogové závislosti? Myslíte si, že děláte všechno proto, abyste ho pro tuto chvíli připravili? Snad Vás tyto řádky přesvědčí, že se nám to společně podaří.

Webinář O rodině a vztazích

Datum a čas události: 
21.09.2021 - 17:00 - 18:30

Zajímavá nabídka pro širokou veřejnost: Pardubický kraj ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání a Poradnou pro rodinu připravuje sérii webinářů na téma Rodina a vztahy. Jednotlivá online setkání jsou zaměřena na aktuální poznatky a trendy ve výchově dětí, rizikové situace, se kterými se děti setkávají, ale také na to, jak lze  překonat a využít krize v rodinných a partnerských vztazích nebo jak efektivně zvládat stres. Účast je anonymní (bez vašeho obrazu a zvuku), ale je interaktivní, můžete poslat písemné dotazy do chatu. 

Šikana a projekt Nenech to být

ŠIKANA a projekt NENECH TO BÝT

Nenech to být je projekt studentů brněnského gymnázia, který pod záštitou ministerstva školství funguje od roku 2017. Pomáhá žákům upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování v kolektivu. Nenech to být funguje na principu online schránky důvěry na webových stránkách www.nntb.cz či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci. Na odbornost služby dohlížejí odborníci, autoři dále spolupracují s NÚKIB, Linkou důvěry a dalšími organizacemi v oboru.

www.nntb.cz

Pochválili jste včera své dítě?

Každý člověk potřebuje být opakovaně ujišťován, že má své významné postavení ve společenství, které je mu blízké: v rodině, mezi spolupracovníky, mezi sousedy. Jestliže si uvědomíte, že tuto potřebu mají dospělí, o to větší pozornost v tomto ohledu zasluhují děti. Ty své místo v životě teprve hledají a potřebují se neustále ujišťovat, zda jdou správným směrem.

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence

Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).

Syndikovat obsah