sdělení

Beseda pro studenty nižšího gymnázia

V rámci distanční výuky se pro studenty nižšího gymnázia v pondělí 20. dubna od 9.50 - 10.45 uskuteční přednáška Františka Tichého s názvem Transport za věčnost. Beseda s autorem této knihy, za kterou obdržel cenu Magnesia litera, měla původně proběhnout v rámci běžné výuky v měsíci březnu. S panem Tichým se studenti poktají v prostředí Teams. Mimo nižšího gymnázia se besedy zúčastní i třída sexty. Přednáška proběhne "jako obvykle" ve skupině Besedy2020. 

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 2. března 2020.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2020 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Obnovení provozu sportovní haly

Od 1. února 2020 dochází k obnovení provozu všech částí sportovní haly.

Využití sportovní haly je možno domluvit se správcem na tel. čísle 605 327 353.

Zhotovitelem stavby byly dokončeny všechny práce nezbytné pro vydání souhlasného stanoviska s povolením předčasného užívání stavby.  Vzhledem k pokračujícím pracím prosíme návštěvníky sportovní haly, aby respektovali oplocení stavby a nevstupovali do prostoru staveniště. Vstup do areálu gymnázia je umožněn pouze z ul. Čsl. armády.  

Děkujeme za pochopeni!

Den otevřené výuky

Zveme vás k prohlídce gymnázia, při které si budete moci

  • prohlédnout zázemí a vybavení školy
  • nahlédnout do výuky
  • získat bližší informace k přijímacímu řízení

úterý 4. února 2020, 8:00 – 13:30

Těšíme se na vás! 

Stáž zahraničních studentů

Od 17. 2. 2020 bude na našem gymnáziu v rámci projektu EDIS

ON probíhat týdenní stáž zahraničních studentů, kteří se s námi v rámci výuky podělí o historii, kulturu, tradice a další zvyklosti svých zemí.

Pro tyto studenty hledáme hostitelské rodiny, které by byly ochotny studentům od 16. 2. do 23. 2. 2020 poskytnout zázemí, především ubytování a stravu v podobě snídaně a večeře. V průběhu dne budou studenti absolvovat program na gymnáziu a budou našimi hosty.

Pro více informací, prosím, kontaktujte paní učitelku Barboru Pejcharovou.

Věříme, že pobyt zahraničních studentů přinese zajímavé zkušenosti nejen našim studentům, ale i hostitelským rodinám.

Děkujeme za podporu a pomoc.

Ukončení prodeje vstupenek

Oznamujeme, že prodej vstupenek na 88. Studentský ples Gymnázia Polička byl z důvodu naplnění kapacity ukončen.

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Termín konání: 29. 1. 2020 od 8:00

Harmonogram:
8:00 – 8:15 instruktáž
8:15 – 9:25 matematika
9:25 – 9:55 přestávka
9:55 – 10:05 instruktáž
10:05 – 11:05 český jazyk a literatura
Uchazeči si s sebou přinesou: psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny žádné další pomůcky.

Termín vyhodnocení: 5. 2. 2020 od 14:00 do 16:10 (proběhne  společná schůzka, na které budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách)

Cena: 100 Kč

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Termín přihlášení a platby: do 26. 1. 2020

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

PF 2020

Příjemné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, dobrou vůli a co nejvíce okamžiků, které Vám budou přinášet radost a úsměv.

Gymnázium Polička

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ pro školní rok 2020/2021 pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Délka jedné lekce: 60 minut matematika a 60 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 4 lekce matematiky a 4 lekce českého jazyka a literatury

Předpokládané termíny: 15. 1. 2020, 22. 1. 2020, 19. 2. 2020 a 26. 2. 2020 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: 250 Kč

Termín pro přihlášení: do 12. 1. 2020 nebo do naplnění kapacity kurzu

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. O pořadí přihlášených zájemců rozhoduje termín platby. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání kurzů a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Maximální kapacita kurzu: 30 uchazečů do čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium) a 30 uchazečů do osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium)        

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů. 

Den otevřených dveří

Zveme vás k prohlídce školy, během které získáte všechny potřebné informace o čtyřletém i osmiletém studijním oboru.

úterý 3. prosince 2019, 14:00 – 17:00

Připravujeme pro vás:

  • informace k přijímacímu řízení a k přípravným kurzům
  • zajímavé aktivity z výuky jednotlivých předmětů
  • pokusy v laboratořích biologie, fyziky, chemie
  • ukázky práce s ozoboty a 3D tiskárnami
  • prezentace aktivit z jazyků
  • kavárnu

Těšíme se na vás! 

Syndikovat obsah