Gymnázium Polička

Název školy: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Sídlo školy: Polička, nábřeží Svobody 306, PSČ 572 01
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ školy: 620 321 78
IZO školy: 000 401 048
Telefon: 461 722 102
Fax: 461 724 626
E-mail: infoatgympolicka [dot] cz
Datová schránka: yusxjb9

Vedení školy:

 • Ředitel školy: Mgr. Josef Dvořák
 • Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Dudek
  pověřen poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Výchovný poradce: RNDr. Marta Najbertová
  řeší výchovné problémy žáků a pomáhá jim v profesní orientaci
 • Školní metodik prevence: Mgr. Erika Jiroušová
  organizuje preventivní programy

Obory vzdělání (kód a název):

 • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor vzdělání)
 • 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor vzdělání)

Délka studia:

 • 4 roky (pro absolventy 9. ročníku ZŠ)
 • 8 roků (pro absolventy 5. ročníku ZŠ) 

Forma studia: denní

Ukončení studia: maturitní zkouška