Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Zde naleznete:

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce